Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kognitif bozukluk multipl sklerozda (MS) yaygın olarak gözlenen ve iş durumu ile birlikte yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorundur. Kognitif gerileme için risk faktörleri konusunda çeşitli hipotezler üretilmiş olsa da bunları net olarak belirlemek için büyük hasta gruplarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Şu anda, kognitif işlev için MS onaylı uzaktan değerlendirme mevcut değildir. MS'de geniş uzaktan bilişsel işlev araştırmalarının fizibilitesini belirleme çalışmaları yayınlanmamıştır. Bu sebeple uzaktan yapılacak çalışmalarla büyük kitlelere ulaşmak mümkün olabilir.

MS hastalarının uzaktan kognitif çalışmalara katılıp katılmayacağını belirlemek amacıyla ABD merkezli bir fizibilite çalışması yapıldı. Yöntem olarak sağlıklı yaşlı popülasyonlarda kognitif işlev için önceden onaylanmış bir telefon değerlendirmesi olan "Modified Telephone Interview for Cognitive Status (TICS-M) kullanıldı. Bu bir fizibilite çalışması olduğu için katılım oranlarını etkileyen faktörler incelendi. Olguların MS risk faktörleri ile TICS-M skoru ve olgular ile kontroller arasındaki puan farkları arasındaki ilişki de araştırıldı. Doğrusal ve lojistik regresyon modelleri kullanıldı.

Çalışmaya katılmaya uygun bulunan MS hastalarının % 11.5'i kognitif testlere katılmadı. Düşük eğitim durumu olan bireylerin ve kadınların daha fazla reddetme ihtimali olduğu görüldü (p <0.001). Testi tamamlayan vakalar, katılmayan olgulara kıyasla, algılanan kognitif eksiklik açısından farklılık göstermedi. Daha şiddetli hastalık, sigara içimi ve erkek olmak, olgular arasında daha düşük TICS-M skoruyla ilişkili olarak bulundu (p <0.001). TICS-M skoru, kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0.007). Elde edilen sonuçlar, MS'de geniş epidemiyolojik çalışmalar yürütmek için uzaktan idare edilen bir kognitif değerlendirmenin oldukça uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Medikaynak Referanslar

George MF et al. Feasibility study for remote assessment of cognitive function in multiple sclerosis. J Neurol Neuromedicine. 2016;1(8):10-18.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler