Medikaynak Search
ÜYE OL ÜYE GİRİŞ
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma RxMediaPharma

MS’de Ne Zaman Tedaviye Başlanabilir

Elektronik sağlık kayıtları verilerinin kullanıldığı bir çalışmada MS hastalarında hastalık modifiye edici ilaç başlanma zamanı ve relaps ilişkisi incelendi
09 Mayıs 2017

Multipl skleroz hastalarında günümüz şartlarında kür mümkün olmasa da çeşitli hastalık modifiye edici ilaçlar sayesinde hastalık aktivitesini baskılamak mümkün olabilmektedir. Bu ilaçlara ne zaman başlanması gerektiği ise merkezden merkeze farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebeple ABD merkezli büyük bir elektronik sağlık kaydı veritabanının (Optum-Humedica) verileri kullanılarak tedaviye erken başlamanın hastalık gidişatı üzerinde nasıl etkisi olduğu değerlendirildi.

Çalışmaya 1 Ocak 2008 ve 30 Ağustos 2014 arasında yeni tanı almış olan ve bu zamandan 1 yıl öncesinden başlayarak 2 yıl sonrasına kadar sağlık verileri bulunan ve 2 yıllık takip periyodunda hastalık modifiye edici ilaç başlanan hastalar alındı. Hastalar erken (tedavisine ≤90  gün içinde başlanan) veya geç başlangıçlı (tedavisine > 90 gün içinde başlanan) şeklinde iki gruba sınıflandırıldı. Relaps, MS ile ilgili hastaneye yatış veya MS tanısı sonrası 7 günlük sürede ayaktan kortikosteroid tedavisi alınması şeklinde tanımlandı.

Araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan toplam 4.732 hasta vardı ve bunların 2,042’si (% 43.2) erken ve 2,690’u (% 56.8) geç başlangıçlıydı. Her iki grupta benzer başlangıç yaş ortalaması ve Charlson Komorbidite İndeksi puanı mevcuttu. Erken başlatma için ortalama tedaviye başlama süresi 20.9 ± 27.6 gün, geç başlangıçlılar içinse 346.3 ± 181.1 gün idi. MS teşhisini takiben 2 yıl boyunca erken başlangıçlılara kıyasla (n = 403;% 19.7) geç başlangıçlılarda önemli bir oranda daha fazla relaps görüldü (n = 609;% 22.6; p = 0.0158). Çok değişkenli lojistik regresyon kullanarak diğer değişkenler kontrol edildikten sonra, hastalık modifiye edici ilaç tedavisinin geç başlatılmasının daha yüksek relaps olasılığı ile ilişkili olduğu görüldü (odds oranı 1.189,% 95 GA: 1.031-1.371; p = 0.0172).

MS hastalarında hastalık modifiye edici ilaç tedavisinin geç başlatılması (yani, MS tanısından> 90 gün sonra), erken başlangıca kıyasla daha fazla relaps olasılığı ile ilişkili olduğu bu çalışma sonucunda görülmüş oldu. Bu bilgiler ışığında MS teşhisini takiben tedaviye erken başlanması, uzun vadeli sonuçlar üzerinde etkili olabilir.

Referanslar

Corvino et al. The association of timing of disease-modifying drug initiation and relapse in patients with multiple sclerosis using electronic health records. Curr Med Res Opin. 2017 Mar 20:1-14.

BENZER İÇERİKLER