Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz, merkezi sinir sisteminin progresif otoimmün bir hastalığıdır. Genellikle orta yaşlı erişkinlerde görülen bu hastalığın 18 yaşından önce görülmesi genellikle nadirdir. Bununla birlikte, literatür incelendiği zaman son on yılda daha fazla vaka bildirildiği görülüyor.

ABD merkezli yapılan bir çalışma ile multipl sklerozlu 24 ergende (12 kız, 12 erkek) yürüme özellikleri araştırıldı. Araştırılan gruptaki ortalama hastalık süresi 20.4 (S.D = 24.9) ay ve yaş ortalaması 15.5 (S.D = 1.1) yıl idi. Ortalama genişletilmiş özürlülük durumu skalası (EDSS) skoru, minimal özürlülük düzeyinde, 1.7 (S.D = 0.7) idi. Elde edilen sonuçlar, yaşları benzer sağlıklı ergenlerin yürüyüş zamanı ve yürüme hızı değişkenlik indeksi değeri ile karşılaştırıldı.

Multipl sklerozlu ergenler, yaşa uygun sağlıklı kontrollere kıyasla daha geniş bir taban desteği ile daha yavaş yürüdü. Ayrıca, yürüyüş türevi değişkenlik indeksi, sağlıklı ergenlerin değerlerine kıyasla multipl skleroz grubunda daha düşüktü. Multipl sklerozlu ergenlerde bu değer 85.4 (S.D = 8.1) iken sağlıklı grupta ise 96.5 (S.D = 7.4) olarak hesaplandı.

Multipl sklerozlu ergenlerin yürüyüş parametrelerini incelendiğinde yaşıtlarına göre bir gerileme olduğu görülüyor. Klinik açıdan, elde edilen bu veriler ışığında nispeten genç nüfusta yürüme disfonksiyonunun yönetiminin iyileştirilmesi üzerinde çalışılmalıdır.

Medikaynak Referanslar

Kalron A et al. Gait Characteristics in Adolescents With Multiple Sclerosis. Pediatr Neurol. 2016 Dec 22. pii: S0887-8994(16)30723-8.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler