Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multiple skleroz (MS), santral sinir sisteminde (SSS) nöronların demiyelizasyonu ile karakterize kronik, progresif otoimmün bir hastalıktır. MS’de kas zayıflığı, yorgunluk, ataksi, bozulmuş konuşma, çift görme, bilişsel fonksiyonların kaybı, görmede bozulma, kas paralizi, ekstremitelerde spastik paralizi, sfinkter kontrolünde bozulma, özellikle erkeklerde seksüel bozukluklar, konuşmada bozulma, epilepsi, aktivite sırasında tremor ve depresyon gibi bir çok semptom görülmektedir. Prevelansı son yıllarda tüm dünyada artmaktadır. MS bir kronik hastalık olarak hastaların yaşantılarını sosyal, fiziksel, mental ve ekonomik anlamda oldukça etkilemektedir ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Hastaları en çok etkileyen semptom ağrıdır. Ağrı kesiciler ile ağrının dindirilmeye çalışılması birçok komplikasyona neden olabilmektedir bu nedenle masaj gibi ilaç dışı tedaviler hastaları rahatlatmakta tercih edilebilmektedir. Bunun dışında hastalık, hastalar üzerinde fizyolojik ve psikolojik olarak oldukça büyük bir stres oluşturmaktadır. Hastalar tüm yaşantılarının değişeceğini yaşantılarında birçok şeyi hatta hayatlarını kaybedebileceklerini düşünerek büyük bir korku ve anksiyete yaşarlar. Bu anksiyete hastalığın dışında başka sağlık problemlerinin gelişimine de katkıda bulunur.

Hastalıkta hem fiziksel hem de psikolojik problemlerin üstesinden gelebilmek için ilaç dışı tedaviler denenmektedir. Egzersizin MS hastalarında ağrıyı azalttığı ve fizyolojik-sosyal fonksiyonları iyileştirdiğinin gösterildiği çalışmalar yapılmıştır. Sosyal fonksiyonların iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması MS hastalarının tedavi sürecinde oldukça önemlidir ve bununla ağrı ve anksiyetenin de rahatlatılmasında büyük fayda sağlanmaktadır. Son yıllarda yoga gibi hem fiziksel hemde mental egzersizlerin yapıldığı ilaç dışı yaklaşımlarda hastalık semptomlarının azaltılabileceğine dikkat çekilmektedir.

İran’dan bir grup bilim insanı MS hastalarında yoganın anksiyete, fiziksel ve sosyal fonksiyonlar üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yaptılar. 60 MS hastasını çalışmalarına dahil ettiler. Hastaları 30’ar kişilik iki gruba ayırdılar. Gruplardan birine 12 hafta boyunca haftada 3 seans yoga egzersizi uygularken kontrol grubuna hiçbir müdahale yapılmadı. Hastaların müdahaleden önce ve sonra vital bulgularını değerlendirdiler. Verileri anket ile topladılar ve SPSS’te tanımlayıcı ve analitik istatistikleri kullanarak analiz ettiler.

Araştırmacılar müdahaleden önce her iki grupta da yorgunluk şiddeti ve ağrı bakımından dikkat çekici bir fark yokken müdahale sonrasında vaka grubunda kontrol grubuna göre ortalama yorgunluk şiddeti ve ağrı semptomlarında azalma olduğunu gördüler. Yoganın fiziksel aktiviteyi artırarak MS hastalarının kendi kendine yetmeyi artırabildiğini, alt ekstremitenin gücünü ve dengeyi iyileştirdiğini, yorgunluk ve ağrıyı azalttığını, sosyal fonksiyonlarını düzelttiğini ve anksiyete ile stresi rahatlattığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Ali Hasanpour-Dehkordi et al. Effects of Yoga on Physiological Indices, Anxiety and Social Functioning in Multiple Sclerosis Patients: A Randomized Trial, Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2016 Jun, Vol-10(6): VC01-VC05

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler