Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerikan Gastroenteroloji Derneği (AGA) uzman paneline göre, hepatoselüler karsinom (HCC) için tarama ve gözetim, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına (NAFLD) sahip olan birçok hasta için önemli bir konudur. Araştırmacılara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde NAFLD ile ilgili HCC insidansı artmaktadır. Siroz gelişmiş olan NAFLD veya NASH olan kişiler karaciğer kanseri için önemli risk altındadır. Bir çalışma, NASH ve sirozu olan kişilerin, hepatit C ve sirozu olanların %4.0 insidansı ile karşılaştırıldığında, yaklaşık üç yıllık bir medyan takip süresi boyunca yıllık %2.6 HCC insidansına sahip olduklarını buldu. HCC insidansı, taraması ve izlemesindeki bu artışa rağmen, HCC riski olan hastalar arasında genel olarak yetersizdir ve NAFLD ile ilişkili HCC hastalarında orantısız olarak daha düşüktür. Bu nedenle, NAFLD'Lİ hastalar arasında HCC'NİN risk değerlendirmesi ve uygun tarama ve gözetim stratejileri konusunda doktorlara en iyi uygulama için net bir öneride bulunulmadı. NAFLD hastalarında HCC riskini ele alan kanıtlanmış bir derlemenin ardından panel, klinik tedaviye rehberlik etmek için aşağıdaki ifadeleri geliştirmiştir

En İyi Uygulama Önerileri Kılavuzu:

  1. NAFLD'ye bağlı sirozlu tüm hastalarda HCC taraması düşünülmelidir.

  2. İleri karaciğer fibrozu veya siroz bulgusu gösteren noninvaziv belirteçleri olan NAFLD'li hastalar HCC taraması için düşünülmelidir.

  3. İleri karaciğer fibrozu olmayan NAFLD hastaları için HCC taraması rutin olarak düşünülmemelidir.

  4. Kitle lezyonları için karaciğer parankiminin değerlendirilmesinde ultrasonun yeterliliği, NAFLD'ye bağlı sirozlu hastalar için HCC taraması kullanıldığında belgelenmelidir.

  5. Ultrasonografi kalitesi HCC taraması için (örneğin, obezite nedeniyle) optimal düzeyin aşağısında olduğunda, gelecek tarama altı ayda bir AFP'li veya AFP'siz CT veya MRI taraması ile yapılmalıdır.

  6. NAFLD'ye bağlı sirozu olan hastalara alkol ve tütünden kaçınmaları konusunda danışmanlık yapılmalıdır.

  7. Yaşam tarzı modifikasyonu ve farmakoterapi ile diyabet ve dislipideminin optimal tedavisi, HCF riski altında olan NAFLD ve ileri karaciğer fibrozu olan hastalarda teşvik edilmektedir.

  8. Yaşam tarzı modifikasyonu, farmakoterapi, endoskopik veya cerrahi bariatrik prosedürler yoluyla obezitenin optimal yönetimi, HCC riski altında olan NAFLD ve ileri karaciğer fibrozu olan hastalarda teşvik edilmektedir.

Medikaynak Referanslar

Many Patients With NAFLD Should Be Screened for Liver Cancer, Experts Say - Medscape - Feb 07, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler