Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan yeni bir çalışmada toplumda genel bilinenin aksine normal tuz tüketimi ile karşılaştırıldığında düşük tuzlu diyetin kardiyovasküler hastalıklar için faydalı olmadığı hatta riski arttırdığı gösterildi. Araştırmada sadece hipertansiyona sahip ve yüksek tuz tüketimine sahip kişilerin sodyum kısıtlama konusunda endişelenmeye ihtiyaçları olduğu belirtiliyor.

49 ülkeden toplam 130,000’dan fazla kişi üzerinde yapılan araştırmada spesifik olarak tuz tüketimi ile ölüm, kalp hastalıkları ve stroke arasındaki ilişki hipertansiyonu olan ve olmayan insanlarda karşılaştırıldı. Yüksek kan basıncına sahip olup olmadığına bakılmaksızın düşük sodyum alımının ortalama tuz tüketimine göre daha fazla kalp krizi, stroke ve ölüm ile ilişkili olduğu gösterildi.

Araştırmacılar çalışma bulgularının yüksek kan basıncına ve yüksek tuz tüketimine sahip kişiler için diyetteki sodyum alımının azaltılmasının önemli olduğunu işaret ettiğini fakat bunun normalden düşük düzeyde sodyum almanın desteklendiği anlamına gelmediğini belirttiler. Bazı kılavuzlarda önerilen günlük tuz alımı dozunun 2,3 gramın altında olduğunu ve gerçekte insanların %5’inden azının bu düzeylerde tuz tükettiğinin altını çizdiler.

Daha önce bazı çalışmalarda da düşük sodyum alımının normal sodyum alımı ile karşılaştırıldığında kardiyovasküler risk ve ölümlerde artış ile ilişkili olduğu gösterildiğini belirten araştırmacılar yaptıkları çalışmada günlük 3 gr’ın altında sodyum alımının hastaların hipertansiyona sahip olup olmamaları dikkate alınmaksızın artmış riskle ilişkili olduğunu gösterdiklerini söylediler. Bununla beraber bulguların sodyum alımının güvensiz olduğu sınırları göstermesine rağmen yüksek sodyum tüketimine bağlı riskin sadece hipertansiyona sahip hastalarda var olduğunu işaret ettiğini eklediler. Çalışmada popülasyonun yaklaşık %10’unun hipertansiyon ile birlikte yüksek sodyumu tüketimine sahip olduğunu aktardılar.

Araştırmacılar kişilerin hipertansiyona sahip olup olmadığından bağımsız olarak genel olarak önerilen sağlıklı günlük üst sınır tuz tüketiminin oldukça düşük olduğunu belirttiler. Düşük tuz alımının normal alıma göre kan basıncını ılımlı düşürdüğünü bunun yanında bazı hormonları arttırarak bu faydayı gölgelediğini de eklediler.

Araştırmacılar çalışmalarında özellikle hipertansiyonu olan insanlarda kısıtlı tuz kullanım önerisinin mevcut bilimsel kanıtlarla paralellik gösterdiğini söylediler.

Medikaynak Referanslar

Andrew Mente et al. Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. The Lancet, 2016 DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30467-6

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler