Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Kayak batonuna benzer yürüyüş batonları ile yapılan aerobik bir aktivite olan nordik yürüyüş, yapılan güncel bir araştırmaya göre meme kanseri hastalarına faydalı olabilir. Meme kanseri hastası kadınlar için rehabilitasyonda temel strateji, fiziksel egzersizin temel bir araç olduğu bir grup alışkanlıklar değişikliğidir. 1980'lerde kros veya nordik kayak sporuna benzeyen bir yaz eğitimi alıştırması olarak tanıtılan nordik yürüyüş, sporseverler arasında 2000'lerde daha da yaygınlaştı. Şimdi, özellikle bu sporun daha yaygın olduğu Kuzey Avrupa'da, bazı egzersiz temelli rehabilitasyon programlarının bir parçası haline geldi.

Uzmanlara göre nordik yürüyüş, meme kanserli kadınlar için ilginç bir rehabilitasyon stratejisi gibi görünmektedir. nordik yürüyüşün meme kanserinden hayatta kalanlar üzerindeki etkisine ilişkin mevcut bilimsel kanıtları sentezleyen ve özetleyen hiçbir inceleme makalesi yayınlanmamıştır. Bu kadınlarda KY'nin etkilerini analiz eden çalışmaların özelliklerini ve metodolojik kalitesini belirlemeye yönelik sistematik bir derleme yapılmıştır. Çalışma kapsamıdna randomize kontrollü çalışmaların kritik değerlendirmesi ve Fizyoterapi Kanıt Veritabanından (PEDro) veriler kullanıldı. Çalışmada kontrol grubu olmayan çalışmaların metodolojik kalitesi, Kontrol Grubu Olmayan Çalışmalar Öncesi-Sonrası Çalışmalar için Kalite Değerlendirme Aracı ile değerlendirildi. Son tahlilde dokuz araştırma (dört randomize kontrollü çalışmaları ve beş yarı deneysel çalışma) dahil edildi. randomize kontrol çalışmaları adil bir metodolojik kalite sergilerken, yarı deneysel çalışmalar "adil ile "fakir arasında değişen bir puan aldı.

Bilim Topluluğu Hastaların İsteklerini Dikkate Alıyor

Analiz edilen çalışmaların bulgularına bakıldığında, nordik yürüyüş, lenfödem, fiziksel uygunluk, sakatlık ve hastalık algısı gibi bir dizi meme kanseri semptomu üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahipti. Sonuçlar incelendiğinde hiçbir hastada NY ile ilişkilendirilebilecek yan etki bildirilmedi. Bununla birlikte, araştırmacılar, gözlemlenen metodolojik sınırlamalar nedeniyle, bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna da dikkat çektiler. Uzmanlara göre bu alanda yapılacak gelecek çalışmalar ile meme kanseri hastalarına yardımcı olmak için gereken yoğunluğu, sıklığı, süreyi ve egzersiz süresi ile ilgili ayrıntılar tespit edilebilir. Araştırmacılar bu çalışmanın en belirgin özelliğinin, bilim toplumunun hastaların ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve tercihlerini takip etmedeki artan ilgisine iyi bir örnek olması olduğunu söylediler ve günümüzde hastalara hem etkili hem de ilgi çekici yeni fiziksel aktivite formları sunmak, kanser tedavisi ve yönetiminde yeni ve teşvik edici araştırma alanlarından biri haline geldiğini eklediler.

Medikaynak Referanslar

Sánchez-Lastra MA et al. Nordic walking for women with breast cancer: A systematic review Eur J Cancer Care (Engl). 2019 Aug 6:e13130.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler