Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fazla kiloluluk ve obezite tanımını vücut kitle indeksine (VKİ) [Ağırlık (kg) / Boy (m2)] dayanarak yapmaktadır. Buna göre; fazla kiloluluk: VKİ = 25.0-29.9 kg/m2 ve obezite: VKİ ≥30 kg/m2 olarak kabul edilmektedir. Obezite tüm toplumlarda sık görülen bir sağlık sorunudur. Türkiye’de 2010 yılında 540 merkezde gerçekleştirilen, 26500 erişkinin katılımı ile yapılan TURDEP-II çalışmasında, kadınlarımızda ham obezite sıklığı %44, erkeklerde %27 ve genel toplumda ise %35 bulunmuştur.

Son yıllarda obezite ve romatolojik hastalıklar arasında ilişki olduğu yönünde bir düşünce hakimdir. Almanya’da daha önce yapılan bir çalışmada obezitenin artritlerde bilinen olumsuz etkisinin sadece eklem hasarı olmadığı, yüksek serbest yağ asit düzeyinin infilamatuar kardiyovasküler ve metabolik hastalıklarda anahtar efektör hücre olarak da etkili olduğu gösterilmiştir. Obezite ve romatolojik hastalık aktivitesi arasındaki ilişki komplekstir ve bu bağlantı çözülmeye çalışılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı’ndan Dr. Umut Kalyoncu ve arkadaşları ise merkezlerinin Biyolojik Ajan Veri tabanında (HUR-BİO) kayıtlı, kesitsel olarak son kontrol ziyaretinde ki hastalık ölçüm parametreleri bilinen romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS) ve psöriatik artrit (PsA) hastalarını incelediler. Hastaların demografik bilgileri, 28 hassas/şiş eklem sayısı, hasta global değerlendirmesi (HGD) için 100 mm vizüel analog skala (VAS), halsizlik, ağrı, ESH, CRP, sağlık değerlendirme anketi (HAQ), BATH Ankilozan spondilit hastalık aktivite indeksi (BASDAİ), BATH ankilozan spondilit fonksiyonel indeksi (BASFİ), PsAID-12 ve DAS-28 verilerini değerlendirdiler. Hastalık ölçüm parametreleri bilinen 655 RA (% 79,1 K), 624 AS (% 33,5 K) ve 161 PsA (%65,8 K) hastasını çalışmaya dahil ettiler. Hastaların yaş ortalamaları sırasıyla 52,8 ± 12,5; 41,8 ± 11,4 ve 44,8 ± 11,8 yıl, ortalama hastalık süreleri sırasıyla 11,5 ± 8,0; 10,1 ± 7,5 ve 10,3 ± 7,3 yıl, ortalama VKİ sırasıyla 29,1 ± 5,9; 27,2 ± 5,4; 28,7 ± 6,1 ve VKİ >=30 olanların yüzdesi sırasıyla 40,2; 24,5 ve 37,3 idi. Hastaların VKİ kategorilerine göre hastalık aktivite skorlarını karşılaştırdılar.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, obez RA ve PsA hastalarında hastalık aktivitesinin daha fazla olduğu, ancak AS hastalarında obezitenin hastalık aktivitesini etkilemediği bulundu. Yani, obez hastalardaki fonksiyonel bozukluğun, hastalık aktivitesinden daha çok mekanik etkiye bağlı olabileceği sonucuna varıldı.

Medikaynak Referanslar

Kalyoncu et. al.  Kesitsel olarak obez RA ve PsA hastalarında daha yüksek hastalık aktivitesi varken AS hastalarında benzer durum saptanmamıştır; HUR-BİO gerçek yasam verileri, Türkiye Romatoloji Derneği XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi 2015 PT-06

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler