Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Günümüzde bir çok uzman tarafından ortaokul ve liselerin sabah 08:30'da ya da daha geç başlaması önerilse de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu bölgede okul başlangıç saatleri daha erkendir. 2017 sonbaharında, Cherry Creek Okulu, okul başlama saatlerini ortaokul için 08:00’dan 08:50’ye ve lise için 07:10’dan 08:20’ye erteledi. Yapılan çalışmada, okul başlangıç zamanının ileri alınmasının, öğrenci uyku düzeni, ders dışı etkinlikler, ev ödevi ve akademik katılım üzerindeki etkisi incelendi.

Çalışmada, 6 - 11. sınıflardaki öğrenciler, ilkbahar 2017 (değişim öncesi n = 15.700) ve 2018'deki (değişim sonrası n = 18.607) okul saatleri boyunca çevrimiçi anketleri tamamladılar. Sorular haftaiçi ve haftasonu yatma zamanı, uyanma zamanı, toplam uyku zamanı, ders dışı etkinlik katılımı, ev ödevi yapma sırasındaki uyku düzeyi ve akademik katılım gibi konuları içeriyordu. Anketlerinin yıldan yıla ve demografik bilgilerle ilişkilendirilmesine izin verilen bir öğrenci örneklemi (n = 5.441) için ebeveynlerden de izin alındı.

Daha Fazla Uyku, Daha Az Okul Sonrası Etkinlik

Anket sonuçları incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin hafta içi günlerde daha geç yatma zamanı (8 dk), daha geç uyanma zamanı (39dk) ve daha uzun toplam uyku zamanı (31 dk); lise öğrencilerinin ise, daha geç yatma zamanı (13 dk), belirgin şekilde daha geç uyanma zamanı (61 dk) ve daha uzun toplam uyku zamanı (48 dk) bildirmiş oldukları görüldü. Anket sonuçları ücretsiz/daha ucuz öğle yemeğinden (FRL) yararlanan öğrenciler ve ırk bazlı kontrol edildiğinde, sonuçların lise öğrencileri için benzer olduğu görüldü. Öte yandan sonuçlar FRL’den yararlanan ortaokul öğrencileri için uyku süresi daha da arttığını gösteriyordu(10 dk’ya karşı 19 dk).

Değişim sonrası haftasonu fazla uyku süresi ortaokul için 38 dk, lise öğrencileri için 59 dk azaldı ve önemli ölçüde daha fazla öğrenci yeterli uyku elde etti. Ortaokulda 9 ve daha fazla saat uyku uyuyanların oranı %38’den %44’e, lisede 8 ve daha fazla saat uyku uyuyanların oranı %27’den %58’e yükselmişti. Genel olarak, ortaokul öğrencilerinde spora katılım %8 oranında düşerken, lise öğrencilerinde spora veya ortaokul / lise okul sonrası etkinliklerine katılım <% 3 azalmıştı. Hem ortaokul (%46-%35) hem de lise (%71 -%56) için, daha az sayıda öğrenci, ödevlerini yapmak için çok uykulu olduklarını bildirdi. Akademik katılım puanları, hem ortaokul hem de lise öğrencileri için okul başlama zamanındaki değişimden sonra anlamlı şekilde daha yüksekti.

Araştırmacılar, okul başlama saatlerinin ileriye alınmasının, ortaokul ve lise öğrencilerinin uyku süresinin uzaması, ev ödevlerinde daha az uyku düzeyi, ders dışı katılımda minimum değişiklikler ve daha iyi akademik katılım gibi faydalar sağladığını belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Lisa J Meltzer, Janise McNally, Kyla L Wahlstrom, Amy E Plog. 0819 Impact of Changing Middle and High School Start Times on Sleep, Extracurricular Activities, Homework, and Academic Engagement. Sleep, 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler