Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Araştırmacılar ilk kez, normal proteinlerin hastalıklı bir forma dönüşmesine neden olan, CJD ve Kuru gibi durumlara neden olan mekanizmayı saptadıklarını bildirmişlerdir. Imperial College London ve Zürih Üniversitesi'nden araştırma ekibi, bu hastalıklarla mücadele için yeni ilaçlara yol açabilecek süreci engellemenin bir yolunu da test ettiklerini belirtmişlerdir. Araştırma, prion adı verilen proteinlerin neden olduğu ve beyin hücrelerini biriktirip öldürebilecek bir forma dönüşen ve yanlış katlanan bir grup beyin hastalığı ile ilgilidir. Bu hastalıkların ortaya çıkması onlarca yıl alabilmesine karşın daha sonra agresif ve ölümcül olmaktadırlar. Kuru, deli dana hastalığı ve insan eşdeğeri Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) ve ölümcül ailesel uykusuzluk adı verilen kalıtsal bir durumu içermektedir. Bilim insanları prionların normal, sağlıklı versiyonu ve patojenik versiyonu karakterize edilirken, birinin diğerine dönüştüğü ara adımın daha önce bilinmediğini belirtmişlerdir. Şimdi, Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan bir makalede, araştırma ekibi bu ara adımı izole ederek normal prionları patojenik formlarına dönüştüren mekanizmayı belirlediklerini bildirmişlerdir. Araştırma, Alzheimer Araştırmaları İngiltere tarafından desteklenmiştir. Imperial Yaşam Bilimleri Bölümünden baş araştırmacı Profesör Alfonso De Simone, prion hastalıklarının agresif ve yıkıcı olduğunu belirtmiş ve şu anda tedavisi olmadığını ifade etmiştir. Simone, prionların patojenik hale gelme mekanizmasını keşfetmenin, yeni ilaçlar aramalarına izin verdiği için bu hastalıklarla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulamış artık neyi hedeflediklerini bildiklerini, prionların patojen olmasını engellemek için ilaçların hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bildiklerini de sözlerine eklemiştir. Ekip, prionların yanlış katlanmasını araştırmak için, kalıtsal prion hastalıkları olan kişilerde bulunan prion proteininin mutant bir formu üzerinde çalışmıştır. Mutant formu daha agresif olmakla birlikte prionların patojenik formlarına daha hızlı geçiş yapmalarına neden olmaktadır. Bu durum, araştırmacıların ne olduğunu daha kolay izlemelerine olanak tanımaktadır. Ancak bilim insanları, ayrıntılı olarak çalışmak için prionları diğer proteinlerden yeterli miktarlarda izole etmenin ve saflaştırmanın zor olduğunu belirtmişlerdir.

Prion yanlış katlandığında iş başında olan moleküler mekanizma

Makalenin baş yazarı Dr. Máximo Sanz-Hernández, problemi Imperial'de bir lisans öğrencisi olarak araştırmaya başladı ve Profesör De Simone ile PostDoc'ta başarılı oluncaya kadar devam etmiştir. Ekip daha sonra, ara adımın yapısını belirlemek için hesaplama analizi ile birlikte nükleer manyetik rezonans spektroskopisi adı verilen bir teknik kullandıklarını ve prion yanlış katlandığında iş başında olan moleküler mekanizmayı belirlediğini bildirmişlerdir. Bu bilgilerle araştırmacılar, mekanizmayı hedefleyebilecek antikorları üretebilen Zürih Üniversitesi ekibiyle de çalıştıklarını belirtmişlerdir. Test tüpünde yapılan bir kavram kanıtı çalışmasında, normalden patojenik forma geçiş yapan prionları başarıyla engellemeyi başarmışlardır. Mevcut haliyle, bu antikorlar beyne geçemeyecek kadar büyük olsa da, bu çalışma mekanizmayı bozmanın mümkün olduğunu ve araştırmacıların yeni ilaçlar tasarlayarak ilerlemelerine izin verebileceğini göstermiştir. Alzheimer Araştırmaları İngiltere Araştırma Başkanı Dr. Rosa Sancho, bunun oldukça kararsız, kısa ömürlü ve araştırılması çok zor olabilen kısa protein parçalarını inceleyen erken aşama araştırması olduğunu ifade etmiştir. Sancho, Birleşik Krallık'ın önde gelen demans araştırma yardım kuruluşu olarak, bu sofistike çalışmayı, bu tür hastalıkların gelişiminde oynadığı rolü daha iyi anlamak için biyofiziksel ve hesaplamalı yaklaşımlar kullanarak finanse etmekten memnuniyet duyduklarını da sözlerine eklemiştir. Araştırmacılar, bilgilerin ilaç araştırmacılarının ve ilaç şirketlerinin, mekanizmayı engelleyebilecek formülasyonlar için farmakopeleri taramasına izin vereceğini umut ettiklerini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Crucial step in formation of deadly brain diseases discovered, 17 March 2021 https://medicalxpress.com/news/2021-03-crucial-formation-deadly-braindiseases.html

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler