Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

COVID-19 salgını sırasında dikkat, kardiyometabolik hastalıktan kaynaklanan risklere odaklanmıştır. Bilim insanları, önceden var olan solunum hastalığının COVID-19 hastalığının şiddetini kötüleştirmesi beklense de kronik solunum hastalığına daha az dikkat çekildiğini belirtmişlerdir. Vaka serilerinin gözden geçirilmesi, COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda kronik solunum hastalığı prevalansının genel popülasyondaki prevalanstan daha düşük olduğunu göstermiştir. Sonraki bir sistematik inceleme, astım hakkında karışık kanıtlar bulmuş olmakla birlikte bazı veriler hastaneye yatışın da eşit derecede olası olduğunu, ancak COVID-19'un muhtemelen daha şiddetli olacağını düşündürmüş olmasına karşın bilim insanları kanıtları zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan bu çalışmanın amacı, kronik akciğer hastalığının veya inhale kortikosteroid (ICS) kullanımının şiddetli COVID-19'a yakalanma riskini etkileyip etkilemediğini değerlendirmek olarak açıklanmıştır. Bu popülasyon kohort çalışmasında, QResearch veritabanına katkıda bulunan İngiltere'deki 1205 genel uygulamadan alınan kayıtlar, Public Health England'ın SARS-CoV-2 testi ve İngiliz hastane kabulleri, yoğun bakım ünitesi (YBÜ) kabulleri ve COVID-19 için can kayıpları veritabanına bağlanmıştır. 24 Ocak 2020 tarihinde 1205 genel muayenehanelerinden birine kayıtlı olan 20 yaş ve üstü tüm hastalar bu çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırmacılar Cox regresyonu ile COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatış, YBÜ'ye yatış ve solunum hastalığı ve ICS kullanımı ile ilişkili ölüm risklerini incelediklerini, demografik ve sosyoekonomik durum ve şiddetli COVID-19 ile ilişkili komorbiditeler için ayarlama yaptıklarını bildirmişlerdir.

Şiddetli COVID-19'un göreceli riskleri

24 Ocak ve 30 Nisan 2020 arasında, kohorta 8 256 161 kişi dahil edilmiş ve gözlenmiş, 14479'u COVID-19 ile hastaneye kaldırılmış, 1542'si YBÜ'ye kabul edilmiş ve 5956 kişi hayatını kaybetmiştir. Çalışmada bazı solunum yolu hastalıkları olan kişilerin, bu hastalıkları olmayanlara kıyasla COVID-19 nedeniyle hastaneye yatma (kronik obstrüktif akciğer hastalığı [KOAH] tehlike oranı [HR] 1·54, astım 1·18, şiddetli astım 1·29, bronşektazi 1·340, sarkoidoz 1·36, ekstrinsik alerjik alveolit 1·35, idiyopatik pulmoner fibrozis 1·59, diğer interstisyel akciğer hastalığı 1·66 ve akciğer kanseri 2·24) ve ölüm (KOAH 1·54, astım 0·99, şiddetli astım 1·08, bronşektazi 1·12, sarkoidoz 1·41, ekstrinsik alerjik alveolit 1·56, idiyopatik pulmoner fibrozis 1·47, diğer interstisyel akciğer hastalığı 2·05 ve akciğer kanseri 1·77) riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yoğun bakım ünitesine başvuru nadir olmasına karşın astımlı kişiler için HR’nin 1.08 ve şiddetli astımın 1.30 olduğu bildirilmiştir. Post-hoc bir analizde, solunum hastalığı olan kişilerde şiddetli COVID-19'un göreceli risklerinin, 23 Mart 2020'de korumadan önce ve sonra benzer olduğu gözlemlenmiştir. Başka bir post-hoc analizinde, çalışmanın başlamasından 150 gün önce ICS için iki veya daha fazla reçetesi olan kişilerin, diğer tüm bireylere kıyasla ölüm için biraz daha yüksek şiddetli COVID-19 riski altında olduğu bildirilmiştir.

Araştırmacılar astımlı kişilerde şiddetli COVID-19 riskinin nispeten az olduğunu belirtmişlerdir. KOAH ve interstisyel akciğer hastalığı olan kişiler, orta derecede artmış ciddi hastalık riskine sahip gibi görünmesine karşın salgının zirvesinde COVID-19'dan ölüm riski çoğunlukla herhangi bir nedenden ötürü olağan ölüm riskinden çok daha düşüktür. Sonuç olarak araştırmacılar inhale steroid kullanımının, orta derecede artmış şiddetli COVID-19 riski ile ilişkili olabileceğini ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Aveyard P, Gao M, Lindson N, Hartmann-Boyce J, Watkinson P, Young D, Coupland CAC, Tan PS, Clift AK, Harrison D, Gould DW, Pavord ID, Hippisley-Cox J. Association between pre-existing respiratory disease and its treatment, and severe COVID-19: a population cohort study. Lancet Respir Med. 2021 Apr 1:S2213-2600(21)00095-3. doi: 10.1016/S2213-2600(21)00095-3. Epub ahead of print. PMID: 33812494; PMCID: PMC8016404.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler