Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Otizm spektrum bozukluğu son yıllarda toplumda görülme sıklığı oldukça yükselen önemli bir sağlık sorunudur. Bu hastalığın tedavisinde şu an için kür edici bir ajan olmasa da çeşitli diyet tedavileri ve nutrisyonel destekler sayesinde hastalarda önemli ilerlemeler sağlanabilmektedir.

ABD merkezli yapılan yeni bir meta analizde Medline ve PsycINFO gibi veri kaynakları kullanılarak bu tedavilerin otizmdeki olası faydası değerlendirildi. 2 farklı araştırmacı bu verileri ayrı ayrı analiz ettiler. Toplamda 19 randomize kontrollü çalışmanın dahil edildiği analizde, gluten / kazeinsiz diyet ve diğer diyet yaklaşımları, nutrisyonel takviyeler veya bunların varyasyonları değerlendirildi. Nüfuslar, müdahaleler ve sonuçlar çeşitlilik gösterdi.

Elde edilen sonuçlar şu şekildeydi: Ω-3 takviyesi, zorlayıcı davranışları etkilemedi ve minimal hasarla ilişkiliydi. Farklı sindirim enzimlerle yapılan 2 çalışmada farklı etkiler bildirildi. Diğer takviyeler ile (metil B12, levokarnitin) yapılan çalışmalarda semptom şiddetinde bazı iyileşmeler bildirilmiştir. Gluten / kazein içermeyen diyetleri değerlendiren çalışmalar, iletişim ve zorlayıcı davranışlarda bazı ebeveyn puanlı iyileştirmeler bildirdi; bununla birlikte, veriler kanıt cetveli hakkında sonuç çıkarmak için yetersizdir. Gluten veya kazein içeren besinaraştırmaları ise, bu besinler ile davranış veya gastrointestinal semptomlar üzerinde herhangi bir etki göstermedi. 1 çalışmada, deve sütünün otizm ciddiyetine hiçbir etkisi olmadığını bildirmiştir. Bu girişimlerin olası zararları ise farklılık göstermektedir. Sonuç olarak dahil edilen çalışmalardaki popülasyon kısıtlı olduğundan ötürü otizmli çocuklar için beslenme takviyelerinin veya beslenme terapilerinin kullanımını destekleyecek çok az kanıt bulunmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Sathe N, et al. Nutritional and Dietary Interventions for Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. Pediatrics. 2017 May 26. pii: e20170346. doi: 10.1542/peds.2017-0346. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler