Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Gastrointestinal problemler, otizmi olan birçok hastada önemli bir komorbiditedir. Otizmi olan kişilerin %90 kadarı bağırsak sorunları yaşamaktadır, bu durum hastalar ve aileleri için günlük yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, bu hastalardaki gastrointestinal problemlerin nedeni henüz anlaşılamamıştır. Otizmi anlamaya çalışan bilim adamları uzun bir zaman sadece beyine odaklanmıştır. Beyin ve bağırsakların aynı nöronları paylaştığı bilinmektedir. Bu durum bu iki sağlık durumunun benzer hastalık mekanizmalarını paylaşıp paylaşmadığı sorusunu akla getirmektedir. Sinaptik adezyon moleküllerinin nöroligin ailesindeki çoklu mutasyonlarının otizme katkıda bulunduğu bilinmektedir, ancak bunların eksprese edilip edilmediği ve enterik sinir sistemindeki değişikliklerle gastrointestinal fonksiyonunu etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, otizmi ve sinaptik adezyon proteini neuroligin ‐ 3’ü kodlayan Napn3'te bir R451C mutasyonu olan iki kardeşin gastrointestinal semptomlarını incelediler. Araştırmacılar, yaptıkları analizlerde murin gastrointestinal sisteminde bir dizi sinaptik gen varlığını doğruladılar. İnsan nöroligin ‐ 3 R451C yanlış anlam (missense) mutasyonunu (NL3R451C) taşıyan farelerde, bozulmuş sinaptik protein ekspresyonunun etkisini araştırdılar.

Otizme Neden Olan Genler Bağırsakta Eksprese Oluyor

Araştırmacılar, in vivo bağırsak disfonksiyonunu değerlendirdiklerinde, NL3R451C'de vahşi tip farelere kıyasla daha hızlı ince bağırsak geçişi gözlemlediler. Ex vivo kolonik motilite deneyi kullanarak, NL3R451C farelerinde, bu mutasyonla ilişkili bir merkezi sinir sistemi (MSS) özelliği olan GABAA reseptörü modülasyonuna karşı artmış hassasiyeti gösterdiler. Ayrıca, NL3R451C farelerinde ince bağırsak miyenterik nöron sayıları artmıştı. Kolondaki GABAA reseptör modülatörlerine duyarlılık değişmiş olsa da, GABA ‐ immünoreaktif miyenterik nöronların sayısı da dahil olmak üzere kolonik nöronal sayılarda değişiklik yoktu. NL3R451C farelerinde fekal mikrobiyal komüniteler de bozulmuştu. Araştırmacılar, otizme dahil olan genlerin çoğunun fare bağırsağında eksprese edildiğini gösterdiklerini belirttiler. Neuroligin ‐ 3 R451C mutasyonunun enterik sinir sistemini değiştirdiğini, gastrointestinal disfonksiyona neden olduğunu ve farelerde bağırsak mikroorganıizma popülasyonlarını bozduğunu aktardılar. Otizmdeki bağırsak fonksiyon bozukluğunun, nöronal iletişimi etkileyen mutasyonlardan kaynaklanıyor olabileceğini vurguladılar.

Araştırmacılar bu keşif ile otizmdeki bağırsak-beyin sinir sistemi bağlantısını doğrulayarak, bağırsakları hedef alarak otizmle ilgili davranışsal sorunları hafifletebilecek potansiyel tedaviler için yeni bir yol sağladıklarının altını çizdiler.

Medikaynak Referanslar

Suzanne Hosie , Melina Ellis, Mathusi Swaminathan, Fatima Ramalhosa, Gracia O. Seger, Gayathri K. Balasuriya , Christopher Gillberg , Maria Råstam , Leonid Churilov, Sonja J. McKeown , Nalzi Yalcinkaya, Petri Urvil, Tor Savidge, Carolyn A. Bell, Oonagh Bodin, Jen Wood, Ashley E. Franks , Joel C. Bornstein , and Elisa L. Hill-Yardin   Gastrointestinal Dysfunction in Patients and Mice Expressing the Autism-Associated R451C Mutation in Neuroligin-3   Autism Res 2019, 12: 1043–1056

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler