Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Over kanseri, ülkemizde rahim içi kanserleri ile birlikte en sık görülen jinekolojik kanserdir. Özellikle ileri evre hastalıkta çeşitli tedavi alternatifleri bulunsa da sağ kalımı iyileştirmek için yeni yaklaşımlar gereklidir. Wilms tümör 1 (WT1), birçok yumurtalık kanserinde eksprese olan tümör ile ilişkili bir antijendir. P53 de sıklıkla over kanserinde etkilenmiştir. Bu iki transkripsiyon faktörünün kombine ekspresyonunun klinik önemi ise günümüze kadar herhangi bir araştırmada incelenmemiştir.

ABD’li araştırmacılar bu sebeple yeni bir araştırma yaparak bu kombinasyonun prognostik önemini incelediler. Yüz doksan altı over tümörü histopatolojik olarak sınıflandırıldı. Tümörler, WT1 ve p53 için immünohistokimyasal olarak boyandı. Boyanan materyaller, tümör tipi, derece ve FIGO aşamasına göre analiz edildi. 96 invaziv karsinom üzerine yapılan Kaplan-Meier analizleri ile, kategorik değişkenlerin sağ kalım ile ilişkili olup olmadığı incelendi.

Kötü Prognozu Gösteriyor

Elde edilen sonuçlar gösterdi ki WT1 ve p53 over tümör tipi, grade, FIGO evresi ve hasta sağ kalımı ile ilişkiliydi. Sadece nükleer p53 ekspresyonu invazyon ile ilişkiliydi ve WT1 ekspresyonu ileri derece, FIGO evresi ve kötü sağkalım ile ilişkiliydi. WT1 ve p53'ün her ikisi de yaş ayarlı Cox modeline uyarlandığı zaman görüldü ki, WT1 anlamlıyken p53 ise anlamlı değildi. WT1 ve p53 eksprese eden tümörleri kombine ettiğimizde, yaş ve tümör alt tipi için ayarlandığında, WT1'siz tümörlere kıyasla ve p53 normal olanla karşılaştırıldığında tehlike oranı 2.70; yaş ve FIGO aşaması için de ayarlama yapıldığı zaman ise, tehlike oranı 2.40 idi.

Elde ettikleri sonuçlara göre araştırma ekibinin yorumu, bir antijen hedefi olan WT1’in, özellikle de mutasyona uğramış p53 ile birleştirildiğinde kötü prognoz için bir biyobelirteç olduğu yönünde.

Medikaynak Referanslar

Carter JH, et al. Transcription factors WT1 and p53 combined: a prognostic biomarker in ovarian cancer. Br J Cancer. 2018 Aug;119(4):462-470.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler