Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Arsenik doğal bir elementtir, bazı formlarda, içki, gıda hazırlanması veya mahsul sulama için kullanılan kontamine su vasıtasıyla tüketildiğinde yüksek düzeyde toksiktir. ABD’deki tüm kamu su sistemlerinin arsenik düzeylerini takip etmesi istenmekle birlikte ülkedeki insanların %14 kadarınca tüketilen-özel kuyular kanunla düzenlenmemiştir. Sonuç olarak, ABD’de arsenik kontaminasyonunun kapsamı ile ilgili sağlık riskleri konusunda sınırlı kapsamlı veriler mevcuttur.

Günümüze dek arsenik ve doğum sonuçlarına dair en büyük epidemiyolojik çalışmada, araştırmacılar ülkeye göre özel kuyu suyu kaynaklarındaki arsenik seviyelerini hesaplamışlar ve tahminleri belgelenen doğum sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Tahmini yer altı suyu arsenik konsantrasyonu ile düşük doğum ağırlığı riski arasında bir ilişki bulunmuştur.

Environment International dergisinde belirtilen bulgulara göre, özel kuyulardaki arseniği düşürme çabaları özellikle kırsal alanlarda sağlıklı kilolarda daha fazla bebek doğmasına yardımcı olabilir.

Arsenik maruziyet risklerini tahmin etmek için bir yöntem geliştirmek ABD’de yaşayan tüm insanlar için gerçek maruziyet riskini anlamak konusunda ilk basamaktı.

Araştırmacılar, farklı makine öğrenme algoritmaları kullanarak yer altı suyu kaynaklarında oluşan özel arsenik konsantrasyonu aralıklarını sınıflandırmıştır. Modeller veri olmayan alanlarda arsenik tahmini yapmamıza imkan sağlamaktadır. Modellerin gelişimi, içme suyundan arseniğe maruziyet ile insan sağlık sonuçları arasındaki bağlantının ortaya konması için çalışan hidrolologlar ve epidemiologların işbirliğinin sonucudur. Olasılıkçı model tahminleri kullanan araştırmacılar gestasyonal yaş ve doğum kilosuna bakarak, kamu sağlık departmanları tarafından takip edilen, doğum sonuçları konusundaki verileri modellerle karşılaştırmışlardır.

Gestasyonal yaşta hiçbir ilişki gözlemezken, orta düzey düşük seviyelerde bile doğum kilosu ile yoğun ilişki mevcut olduğunu tespit etmişlerdir.

Model litre başına 5 mikrogramı aşan özel kuyu arsenik konsantrasyonlarının daha yüksek risk taşıdığını öngörmüştür. Benzer şekilde, litre başına 10 mikrogramı aşan yüksek riskin doğum ağırlığında 2.8 gram düşüş ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Doğum sonuçları yaşam boyu sağlık ve kronik hastalık riski göstergesi olup, çalışmanın sonuçları özel kuyulara bağımlı toplumlarda maruziyet farkındalığı oluşturmak ve test kaynaklarını artırmanın bir kamu sağlığı önceliği olması gerektiğine dair kanıtlar sunmaktadır.

Medikaynak Referanslar

University of Illinois Chicago. "Arsenic in private well water contributes to low birth weight even at low levels: Association found in largest epidemiologic study of arsenic, birth outcomes to date." ScienceDaily. ScienceDaily, 24 June 2022. .

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler