Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Son yıllarda kanser immünolojisinin daha derinlemesine incelenmesi ve immün kavşakların öneminin anlaşılması sonucunda kanser tedavisi için immünoterapiler önem kazanmaya başladı. Özellikle PD-1 ve PD-L1 inhibitörlerinin çok sayıda farklı kanser türünde çalışmaları sürüyor ve bir çok hasta için umut olmayı sürdürüyorlar.

PD-1 ve PD-L1 ilişkisinin kanser gelişimindeki önemi bilinmekle birlikte çeşitli kanser türlerinde prognostik faktör olarak değeri çok fazla araştırılmadı. Meme kanserinde de PD-L1’in prognostik değeri bilinmiyordu. Bu sebeple uzakdoğulu araştırıcılar bir metaanalizle bu soruya cevap aradılar.

Araştırmacılar 7 Aralık 2015 tarihine kadar olan meme kanseri araştırmalarını Medline ve Pubmed üzerinden taradılar. PD-L1 pozitifliğinin genel sağ kalım, rekürrenssiz sağ kalım ve metassassız sağ kalım üzerindeki prognostik etkisini araştırdılar.

Metaanalize sokulmak üzere 5 çalışma ve 7802 hastalık bir popülasyon tanımlandı. PD-L1 protein ekspresyonu yüksek oranda mevcutsa genel sağ kalım, rekürrenssiz sağ kalım ve metassazsız sağ kalım sürelerinin kısaldığı tespit edildi. Bunun tersine PD-L1 mRNA ekspresyonu varsa bu da uzun genel sağ kalımla ve uzun rekürrenssiz sağ kalımla ilişkili bulundu.

PD-L1 ekspresyonunun kötü prognoza yol açacağı ona eşlik eden yüksek tümör derecesi, negatif östrojen reseptörü, negatif progesteron reseptörü, pozitif HER2 durumu ve lenfovasküler invazyon ile tahmin edilebildi. Bulguların oldukça heterojen bir dağılım gösterdiği gözlerden kaçmadı.

Bu metaanalizle meme kanserinde yüksek oranda PD-L1 protein ekspresyonunun kötü prognostik bir faktör olabileceği gösterilmiş oldu. Dolayısıyla PD-L1 blokajı ile tedavide iyi sonuçlar alınabileceği düşünülüyor.

Medikaynak Referanslar

 Li X et al. Prognostic Role of Programmed Death Ligand-1 Expression in Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Target Oncol. 2016 Jul 15. [Epub ahead of print]

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler