Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

SARS-CoV-2 Anti-N antikor testinin duyarlılığı yüksek oranda aşılanmış bir popülasyonda serolojik izlemin yorumlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada Alfa veya Delta varyantı enfeksiyonlarını takiben aşılanmış ve aşılanmamış bireylerde N antikor sonuçlarının dağılımı ve serolojik pozitiflik oranları değerlendirilmiş ve karşılaştırılmıştır.

Aşılanma Durumuna Göre COVID-19 Alfa ve Delta Varyantları ile Enfeksiyon Sonrası Nükleokapsit Antikorları

Şubat 2021'den bu yana İngiltere Halk Sağlığı kurumu, COVID-19 için PCR testi pozitif ve aşıya uygun bireylerden oluşan rastgele bir örneklemle iletişime geçmiştir. Her bir enfeksiyonun varyantı, sekanslama veya S geni hedef bölge hatası ile belirlenmiş veya PCR tarihi 03/05/2021 önce ise Alfa veya PCR tarihi 24/05/2021 sonra ise Delta olduğu varsayılmıştır. Enfeksiyondan 46 hafta sonra bir kan örneği istenmiştir. Roche Elecsys anti-spike (S) ve nükleokapsid (N) testleri kullanılarak antikor testleri gerçekleştirilmiştir.

Aşılanmamış kişilerle karşılaştırıldığında aşı sonrası Alfa varyantı ile enfeksiyon ardından saptanabilir N antikoru prevalansında hafif bir azalma saptanırken aşı sonrası Delta enfeksiyonları için benzer bir azalma izlenmemiştir. Alfa ve Delta enfeksiyonları için hem tek doz hem de tam doz aşılama ardından ortalama N antikor düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş saptanmıştır.

N-antikor düzeyinin aşılamadan sonra daha düşük olduğu ve varyanta göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Antikor düzeyleri genellikle bir Delta enfeksiyonu ardından daha yüksektir ve serokonversiyon oranları enfeksiyon anında aşılama durumundan etkilenmemiştir. Antikor düzeyinin düşük olduğu saptanan Alfa enfeksiyonu ardından bile tamamen aşılanmış bireylerin %78'inde serokonversiyon saptanmıştır.

Serokonversiyon saptanmayanlar arasında N düzeylerinin ∼%27’si cut-offun hemen altında bulunmuştur. Roche Elecsys anti-N testi için 0,4 ile <1 arasında şüpheli bir aralık önerilmiş ve %99.6 özgünlük korunurken duyarlılığın artırılabileceği belirtilmiştir. Duyarlılık üretici tarafından önerilen 1 cut-offu ile %92,2 iken önerilen 0,4 kesim noktası ile %94,1 olarak hesaplanmıştır.

Araştırmacılar spike bazlı aşılarla aşılanan bireylerin çoğunun, aşılanmayanlara kıyasla daha düşük titrelerde olmasına rağmen, Alfa ve Delta SARS-CoV-2 varyantları ile enfeksiyon sonrası nükleokapsit (N) antikorları ürettiğini belirtmişlerdir. Dolayısıyla nükleokapsit antikorunun, semptom ve aşılama durumundan bağımsız olarak SARS-CoV-2 enfeksiyonu için bir belirteç olmaya devam edeceğini öngörmektedirler.

Medikaynak Referanslar

Nucleocapsid antibody positivity as a marker of past SARS-CoV-2 infection in population serosurveillance studies: impact of variant, vaccination, and choice of assay cut-off, MedRxiv, October 26, 2021 https://doi.org/10.1101/2021.10.25.21264964 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler