Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Beslenme alerjisi gelişimine, bebeklerin beslenmesinin etkisi hala tartışmalıdır. Kanada Sağlıklı Bebek Boyuna Gelişme Canadian Healthy Infant Longitudinal Development (CHILD) doğum kohort çalışmasında, bebeklerin birinci yaşlarında gıdanın tanıtılma zamanı ve paterni ile gıdalara duyarlılık arasındaki ilişki incelendi. Araştırmacılar, bebeklerin 3, 6, 12, 18 ve 24. aylarında prospektif olarak toplanan beslenme anketi verilerini, inek sütü ürünlerinin, yumurta ve yer fıstığının beslenmeye girişi zamanlamasını belirlemek için kullandılar. Bebeklerin 1. yaşlarında, inek sütü, yumurta akı ve yer fıstığı için deri prick testi yaptılar. Gıda maruziyetinin zamanlamasının, sensitizasyon sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmek için lojistik regresyon modellerini ve kohort içerisindeki gıda giriş paternini incelemek için gizli sınıf analizi kullandılar.

Araştırmacılar, 2.100'den fazla Kanada'lı çocuğun verilerini kullanarak, ilk yıllarında inek sütü ürünlerinden kaçınan bebeklerin, inek sütünü 12. aydan önce tüketen bebeklere kıyasla, inek sütüne duyarlı hale gelme olasılığının neredeyse dört katı olduğunu buldular. Benzer şekilde, 12 aydan önce yumurta veya fıstık tüketen bebeklere kıyasla, ilk yıllarında bu besinlerden kaçınan bebeklerin bu gıdalara duyarlı olma oranlarının yaklaşık iki katı fazla olduğunu gördüler. Gizli sınıf analizinde, bebeklerin beslenmeye erken, normal ve gecikmeli girişi olmak üzere üç sınıflı bir model oluştu. Yaşamın birinci yılında yumurta ve yer fıstığından kaçınılması ile karakterize edilen gecikmiş bir giriş örneği, test edilen üç gıdanın herhangi birine duyarlılık şansını arttırıyordu.

Çalışmada ayrıca, çoğu Kanadalı ebeveynin potansiyel alerjik yiyeceklerin, özellikle yumurta ve yer fıstığının bebeklerinin beslenmesine girişini geciktirdikleri ortaya kondu. Ailelerin sadece %3’ü altı aydan önce yumurtayı ve sadece %1’i fıstığı beslenmeye dahil ediyorlardı. Anne babaların %63'ü ise, ilk yılda fıstığı bebeklerinin beslenmesine dahil etmiyorlardı.

Araştırmacılar elde ettikleri bulguların, bebeklerin inek sütü ürünleri, yumurta ve fıstık gibi gıdalarla dört ila altı ay arasında tanışmalarını desteklediğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Maxwell M. Tran, Diana L. Lefebvre, David Dai, Christoffer Dharma, Padmaja Subbarao, Wendy Lou, Meghan B. Azad, Allan B. Becker, Piush J. Mandhane, Stuart E. Turvey, Malcolm R. Sears. Timing of food introduction and development of food sensitization in a prospective birth cohort. Pediatric Allergy and Immunology, 2017.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler