Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, hastaları kişiselleştirilmiş beslenme danışmanlığı ve peynir altı suyu takviyesi ile kolorektal kanser rezeksiyonuna hazırlamak, hastalarda fonksiyonel yürüme kapasitesini tek başına beslenme danışmanlığına göre daha fazla iyileştirebilir.

Bu çalışmanın bulguları, kanserli hastalarda yürüme kapasitesindeki artışı gösterdiği gibi, hastaları cerrahiye hazırlama beslenmenin önemli yeri olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmanın yürütücüsü Dr. McGill, daha önce yaptıkları bir çalışmada da standart bakım alan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında egzersiz, anksiyeteyi azaltma danışmanlığı ve beslenme danışmanlığına ilave olarak peynir altı suyu takviyesi sunan dört haftalık preoperatif bir ön rehabilitasyon programına katılan hastaların kolorektal cerrahiden iki ay sonra yapılan altı dakikalık yürüme testinde anlamlı olarak daha uzun süre yürüdüklerini saptadıklarını belirtti.

Çalışmacılar ön rehabilitasyonu "cerrahi uygulanacak hastanın, cerrahinin stresine dayanması için fonksiyonel kapasitesini arttırmak amacıyla fizyolojik rezervleri optimize etme prosesi" olarak açıkladı. Bir çok çalışmada kolorektal kanserli hastaların kötü beslendiğini ve cerrahiden önce kilo kaybı yaşadığını gösterildi.

Randomize çalışma elektif kolorektal kanser rezeksiyonunu beklemekte olup cerrahinin dört hafta öncesinden dört hafta sonrasına kadar kişiselleştirilmiş beslenme danışmanlığı ile birlikte peynir altı suyu proteini takviyesi ya da besleyici olmayan plasebo alan 48 hastayı (plasebo ve müdahale gruplarında ortalama yaş sırasıyla 67.6 ve 69.1) içeriyordu.

Yürüme kapasitesinde cerrahi günündeki ortalama iyileşme, peynir altı suyu proteini alan 22 hastada 20.8 m'ye karşılık 21 hastadan oluşan plasebo grubunda 1.2 m bulundu. Araştırmacılar 20 m'lik farkın istatistiki olarak anlamlı olduğunu belirtti.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/848967

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler