Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Dünya Sağlık Örgütü, probiyotikleri "yeterli miktarda uygulandığında, konakçıya bir sağlık faydası sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlamaktadır. Diğer taraftan, probiyotiklerin insan sağlığının artırılması için pazarlanan tezgah üstü ürünler olduğu söylebilir. Çevrimiçi bilgiler, dünya çapında probiyotiklerin teşvik edilmesinde kilit öneme sahiptir. ABD probiyotikler pazarının 2017 yılında 40 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilirken, Avrupa pazarı, muhtemelen gıda takviyeleri ile ilgili beslenme ve sağlık iddiaları için daha sıkı düzenleme nedeniyle geride kalmaktadır. Bununla birlikte, sadece birkaç titiz klinik çalışma, probiyotiklerin etkinliğini ve güvenliğini belirlemek için gerekli katı kriterleri karşılamaktadır.

Probiyotik Besinlerle İlgili Online Bilgi

Bu çalışma, probiyotiklere atıfta bulunan web sayfalarının bilgi kalitesini değerlendirmek ve çevrimiçi olarak sunulan önerileri güvenilir bilimsel kaynaklardan toplanan bilgilerle karşılaştırmak için yapıldı. Google tarafından "probiyotikler" aramasıyla bulunan 150 web sayfası, web sitesinin tipolojisi, JAMA skoruna ve HONcode sertifikasına dayalı sağlık bilgi kalitesi ve ayrıca bilimsel referanslara bağlantılar sağlık iddialarını destekleme, yararları olduğu iddia edilen kanıt düzeyi, güvenlik hususları ve yasal durum hakkında uyarıcı notlar olmak üzere dört kriterin varlığına dayalı bilgilerin eksiksizliği açısından değerlendirildi. Daha sonra çevrimiçi olarak bahsedilen sağlık iddiaları ve Cochrane kütüphanesinde kayıtlı olup yapılan çalışmaya karşılık gelen klinik araştırmalar ve incelemeler sıralandı.

Son olarak, Cochrane incelemelerinin sonuçları, Google aramasıyla elde edilen bilgilerin bilimsel kanıt düzeyini değerlendirmek için kullanıldı. HON sertifikalı web sitelerinin, ilk 10 web sitesinde diğer web sitelerine göre önemli ölçüde daha sık olduğu tespit edildi. Bilgilerin bütünlüğü açısından, web sayfalarının sadece %10'u dört kriterin tümünü karşılarken, %40'ında probiyotiklerin faydaları hakkında uyarıcı bir not vardı, %35'inde bilimsel literatüre atıfta bulunulurken sadece %25'inde potansiyel yan etkilerden bahsedilmektedir.

İçerik analizinin sonuçları araştırmacıları şu sonuca götürdü: Google tarafından bulunan en yaygın web sayfası tipolojileri ticari ve haberdir, ticari web siteleri ortalama olarak en az güvenilir bilgi sağlar ve iddia edilen probiyotikler önemli sayıda bilimsel kanıt tarafından desteklenmemektedir. Bu çalışma, çevrimiçi olarak sunulan probiyotik bilgisindeki önemli önyargıları vurgulayarak, halka sunulan bilgilerin kalitesini ve tarafsızlığını artırma ihtiyacının altını çizmektedir.

Medikaynak Referanslar

Neunez M, Goldman M and Ghezzi P (2020) Online Information on Probiotics: Does It Match Scientific Evidence? Front. Med. 6:296. doi: 10.3389/fmed.2019.00296

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler