Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

35 yaş üstü profesyonel sporcularda ani kardiyak ölümün ana nedeni altta yatan koroner arter hastalığıdır(KAH). Bu grupta çeşitli tarama yöntemleri ile kardiyovasküler hastalıklar tespit edebilirken, bu yöntemler arasında optimal bir tarama yöntemi halen tanımlanmamıştır. Günümüzde genellikle bu amaç için "Herkes için Fiziksel Aktivite Hazırlık Anketi (PAR-Q +) ve "Amerikan Kalp Derneği (AHA) Katılım Öncesi Tarama Anketi kullanılmaktadır. Buna rağmen, bu hastaları tespit etmek için daha kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerekli olabilmektedir. British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, kardiyovasküler riski araştırmak ve usta sporcularda tarama araçlarının etkinliğini değerlendirmek için bir çalışma yaptılar. Bu kesitsel çalışmada, EKG, 14 elementli AHA önerileri ve Framingham Risk Skoru (FRS) dahil olmak üzere, profesyonel sporcularda spora katılım öncesi değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirmenin anormal olduğu durumlarda sporcular daha ileri değerlendirmelere alındı. Çalışmada ek olarak tarama araçlarının etkinliği, pozitif öngörme değeri (PPV) ile belirlendi.

Spora katılım öncesi tarama analizine, % 62,7’si erkek ve ortalama yaşları 54,6 ± 9,5 olan 798 sporcu dahil edildi. Sporcular haftada en az üç gün orta şiddetli fiziksel aktiviteye katılıyorlardı. Haftada metabolik eşdeğer görev saati 80,8 ± 44,0 ve ortalama fiziksel aktivite deneyimi 35,1 ± 14,8 yıldı. Katılımcılar; koşuculardan bisikletçilere, triatletlerden kürekçilere ve hokey oyuncularına kadar çeşitli sporcuları içeriyordu. Çalışmada katılımcılara sağlıkları, aile öyküsü ve fiziksel aktivite düzeyleri hakkında bir dizi soru soruldu. Ayrıca kan basıncı kontrol edildi ve bel çevresi ölçüldü. Bazı katılımcılar ek olarak egzersiz stres testinde de yer aldı. Anormal sonuçlara sahip olanlar, kardiyovasküler hastalığa sahip olup olmadıklarını belirlemek için CT koroner anjiyogram gibi daha ileri testlere tabi tutuldular.

Aile Öyküsü Olan Sporcularda Taramalar Çok Önemli

Katılımcıların % 11,4’ünde kardiyovasküler hastalık tespit edildi ve KAH (% 7,9) en yaygın tanıydı. Çalışma grubunun % 8,5'inde yüksek FRS (>% 20) görüldü. 10 sporcuya ciddi KAH tanısı kondu. Bu hastaların tanı sırasında % 90'ı asemptomatikti. Çalışma sırasında, yüksek FRS’nin altta yatan KAH’ın en büyük göstergesi (PPV% 38,2) olduğu görüldü.

Araştırmacılar, profesyonel sporcuların yüksek kardiyovasküler risk altında olduklarını ve kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmadığını belirttiler. EKG ve FRS'yi içeren kapsamlı bir spor öncesi katılım taramasının kardiyovasküler hastalığı tespit edebileceğine dikkat çektiler. Egzersiz düzeyine bakılmaksızın, risk faktörleri olanlarda egzersiz stres testi düşünülmesi gerektiğini aktardılar.

Orta yaşlı sporcuların doktorlarının kardiyovasküler risk faktörlerini kontrol etmelerinin, özellikle de yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü varsa önemli olduğunu vurguladılar.

Medikaynak Referanslar

Barbara N Morrison, James McKinney, Saul Isserow, Daniel Lithwick, Jack Taunton, Hamed Nazzari, Astrid M De Souza, Brett Heilbron, Carlee Cater, Mackenzie MacDonald, Benjamin A Hives, Darren E R Warburton. Assessment of cardiovascular risk and preparticipation screening protocols in masters athletes: the Masters Athlete Screening Study (MASS): a cross-sectional study. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2018; 4 (1): e000370.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler