Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS) hastalarında %40 ile %70 oranında bilişsel fonksiyonlarda bir yetersizlik olabileceği geçmişte yapılmış olan çalışmalarda gösterilmişti. Ayrıca hastalığın erken dönemlerinde ortaya çıkan bilişsel disfonksiyonun da hastalık progresyonu için tercih edilmeyen bir prognostik faktör olduğu bilinmektedir.

MS hastalarında görülen bilişsel yetersizliğin karakteristikleri, ECTRIMS kongresinde sunulan bir çalışmada araştırıldı. Çalışmada Montreal bilişsel değerlendirme skalası (MoCA) kullanılarak hastaların bilişsel durumları değerlendirildi. Hastalık ciddiyeti ise Kurtzke’nin genişletilmiş engellilik durumu skalası (EDSS) ile değerlendirildi.

Çalışma dahilinde toplamda 67 hasta incelendi. Bunlardan 3 tanesinde radyolojik izole sendrom, 4 tanesinde klinik izole sendrom, 3 tanesinde primer progresif MS, 50 tanesinde Relapsing-Remitting Multpl Skleroz (RRMS) ve 8 tanesinde sekonder progresif MS mevcuttu. Tüm hasta gruplarında çeşitli istatistiksel hesaplama metodları kullanılarak bilişsel yetersizlik açısından değerlendirildiler.

Sonuçlar oldukça etkileyiciydi. Kesin MS tanısı almış olan hastalarda bilişsel yetersizliğin oldukça yaygın olduğu görülüyor. Ancak radyolojik izole sendrom ve klinik izole sendrom gibi henüz kesin olarak MS tanısı almamış olan hasta gruplarında da bilişsel yetersizliğin eşlik edebileceği görüldü. Yaş ilerledikçe, hastalık süresi uzadıkça ve engellilik progresyonu arttıkça bilişsel fonksiyonların gittikçe daha da bozulduğu görülüyor.

Araştırmacılara göre MS’de bilişsel yetersizliği inceleyen çalışmalar sayesinde hastalığın ciddiyeti belirlenebilir ve daha ileri hastalık progresyonu üzerinde bir ön görüye sahip olunabilir.

Medikaynak Referanslar

Mialovytska O et al. Cognitive impairment in patients with primary and progressive forms of multiple sclerosis. ECTRIMS Online Library. Dermendjiev S. Sep 16, 2016; 146092

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler