Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapılan araştırmalar bir AI’nın, insanların beyin dalgalarından bir antidepresanın onlara yardım edip etmeyeceğini tahmin edebileceğini gösterdi. Bu teknik, akıl hastalıkları için ilaç reçete etmeye yeni bir yaklaşım sunabilir. Antidepresanlar her zaman etki göstermez ve neden olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden Amit Etkin yaptığı açıklamada psikiyatride merkezi bir sorun olduğunu çünkü hastalıkların hangi davranışlara neden oldukları gibi son noktalarına göre karakterize ettiklerini ifade etti. Ayrıca Etkin, hastaların sadece depresyonda olduklarıyla ilgili bilgi sahibi olduklarını, beyinde gerçekten neler olup bittiğini bilmediklerini ve bu çok az bilgiyle ilaç reçete ettiklerini belirtti.

Etkin, makine öğrenme algoritmasının depresyon tanısı konan ve antidepresan sertralin tedavisine yanıt vermesi muhtemel kişileri beyin aktivitesinden tahmin edip edemeyeceğini öğrenmek için bir araştırma başlatmıştır. İlaç tipik olarak onu kullanan insanların sadece üçte birinde etkilidir. Etkin ve ekibi, depresyonlu 18-65 yaşları arasındaki 228 kişinin beyin dalgalarını gösteren elektroensefalogram (EEG) kayıtlarını topladı. Bu kişiler daha önce antidepresanları denemişlerdi, ancak çalışmanın başında böyle herhangi bir ilaç kullanmamışlardır. Katılımcıların yarısına sertralin verilirken, geri kalanına plasebo verildi. Araştırmacılar daha sonra katılımcıların ruh halini sekiz hafta boyunca izledi ve depresyon derecelendirme ölçeği kullanarak katılımcılarda herhangi bir değişik olup olmadığını ölçtüler. Araştırmacılar ilaca iyi yanıt verenler ile vermeyenlerin EEG kayıtlarını karşılaştırarak, makine öğrenme algoritmasında sertralinin yararlı olma olasılığının yüksek olmasıyla bağlantılı belirli bir beyin aktivitesi modelini tanımlayabildi.

Objektif Testler, Daha Etkin Antidepresan Reçete Edilmesini Sağlayabilir

Ekip daha sonra algoritmayı 279 kişilik farklı bir grupta test etti. Sonuç olarak genel katılımcıların sadece yüzde 41'inin sertraline iyi yanıt vermesine rağmen, algoritmanın öngördüğünün %76’sı fayda sağladı.

Etkin, bu teknolojiyi geliştirmek için Alto Neuroscience adlı bir şirket kurdu ve doktorların şuanda şans eseri verdikleri kararlar yerine objektif testleri kullanarak daha etkin sertralin reçete edilmesini umduğunu belirtti.

Danimarka'daki Kopenhag Deneme Birimi'nden Christian Gluud, AI'nin gelecekte depresyon hastalarıyla potansiyel olarak alakalı olabileceğini belirtti. Gluud ayrıca, sonuçların klinik uygulamaya aktarımı düşünülmeden önce, diğer araştırmacılar tarafından tekrarlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Medikaynak Referanslar

Brain activity can help predict who'll benefit from an antidepressant, Jason Arunn Murugesu, 10 February 2020, NewScientist

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler