Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Renal hücreli karsinomda (RCC)günümüze kadar birkaç inflamatuvar belirteç, potansiyel biyolojik belirteç olarak çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalar derinlemesine incelendiği zaman az sayıdaki rapor, agrege ve berrak hücreli olmayan histolojilerdeki prognostik değerlerini analiz etmiştir. ABD merkezli bir grup araştırmacı ise belirli spesifik inflamatuvar belirteçlerin bir RCC Inflamatuvar Skoruna (RISK) göre kombine edilmesinin, berrak hücreli ve berrak hücreli olmayan olmayan RCC'ye sahip hastalarda genel sağkalımın (OS) titiz bir prognostik göstergesi olabileceğini varsayıyorlar.

Araştırmacılar yapmış oldukları çalışmada RISK gelişimi için preoperatif C-reaktif protein (CRP), albümin, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), düzeltilmiş kalsiyum ve aspartat transaminazın alanin transaminaz (AST / ALT) oranının kombinasyonunu kullandıları. RISK, şebeke arama metodolojisi, alıcı işletim karakteristiği (ROC) analizi ve duyarlılık özgüllük dengeleme analizi kullandıkları RISK'ın prognostik değeri Kaplan-Meier yöntemi ve Cox oransal regresyon modelleri kullanılarak analiz edildi. Tahmin doğruluğu için, Boyut, Sınıf ve Nekroz (SSIGN) skoru, Kaliforniya Üniversitesi-LOS Angeles (UCLA) Entegre Evreleme Sistemi (UISS) ve Leibovich Prognoz Puanı (LPS) RISK ile karşılaştırıldı.

RISK İle Kıyaslanabilir Bir Özgüllük Elde Edildi

Nefrektomi uygulanan 391 RCC hastasında RISK eğrisi altındaki alan (AUC) 0.783 olarak hesaplandı ve bu skor, SSIGN (AUC 0.776, p = 0.82) ve UISS (AUC 0.809, p = 0.317) ile karşılaştırılabilir düzeyde bulundu. Lokalize hastalığı olan hastalar arasında RISK'i ve LPS için AUC sırasıyla 0.742 ve 0.706 idi (p = 0.456). Çok değişkenli analizde ise artan RISK grubu ile OS arasında aşamalı istatistiksel olarak anlamlı ters ilişki (hepsi p <0.001) gözlemlendi.

Bu çalışmada elde ettikleri sonuçlara göre araştırmacılar RISK’in, berrak hücreli ve berrak hücreli olmayan RCC’de nefrektomiyle tedavi edilen hastalar için, diğer histopatolojik prognostik araçlarla karşılaştırılabilir hassasiyetle, OS'nin bağımsız ve önemli bir prediktörü olarak önerdiler.

Medikaynak Referanslar

Sekar RR. et al. A novel preoperative inflammatory marker prognostic score in patients with localized and metastatic renal cell carcinoma. Asian J Urol. 2017 Oct;4(4):230-238. doi: 10.1016/j.ajur.2017.04.002. Epub 2017 May 10.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler