Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Berrak hücreli renal hücreli karsinom (ccRCC) böbrekte en sık görülen kötü huylu tümördür. Hipoksi ile indüklenebilir faktörler olan HIF-1a ve HIF-2a, ccRCC'nin çoğunluğunda eksprese edilir. Son yıllarda geliştirilen yeni kanser immünoterapisi ajanlarının hedef noktaları olan PD-1 ve PD-L1 blokajı ile bağışıklık kontrol noktalarını hedeflemek, tümör mikroçevresindeki T hücresi aktivitesini yeniden düzenler ve önemli antitümör yanıtları sağlar. Ayrıca PD-L1 upregülasyonunun hipoksi ile indüklenebilir faktör (HIF) bağımlı olduğu bulunmuştur.

Türkiye’den Dr. Hayriye Tatlı Doğan’ın baş araştırmacı rolünü üstlendiği yeni bir çalışmada, PD-L1 ve HIF ekspresyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve prognozda PD-L1'in rolünü ve tümör mikroçevresindeki ilişkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular Diagnostic Pathology dergisinde yayınlanmıştır.

Tümör Mikroçevresi İle İlgili Önemli Bulgular

Araştırma ekibi, radikal veya parsiyel nefrektomi geçiren ccRCC tanılı 145 hastanın cerrahi örneklerini retrospektif olarak incelemiştir. Doku mikrodizileri (TMA) üzerindeki immünohistokimya ile, tümör hücrelerinde lenfosit yoğunluğunu değerlendirmek için PD-L1, HIF-1a ve HIF-2a ve lenfositlerdeki PD-1, CD4 ve CD8 ekspresyonları incelenmiştir.

PD-L1 tümör hücresi ekspresyonu, yüksek seviyelerde PD-1, CD4, CD8 ve HIF-2a ekspresyonu ile korele olan 20/125 (% 13.8) olguda saptanmıştır. Düşük veya yüksek HIF-1a ekspresyonu, PD-L1-pozitif vakalarda benzer olmuştur. PD-L1-pozitif olgular negatif olanlarla karşılaştırıldığında, prognostik faktörler açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Bununla birlikte, WHO / ISUP derece 3-4 tümörlerinin sayısı, PD-L1 pozitif vakalarda, negatif olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.

Araştırma ekibinin elde etmiş olduğu bu bulgulara göre PD-L1 tümör hücresi ekspresyonu; artmış HIF-2a ekspresyonu ve ccRCC'lerde yoğun lenfositik infiltrasyonun varlığı ile kuvvetle ilişkilidir. Bulgular, PD-L1 pozitifliğinin yüksek ISUP nükleolar derece ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır. Araştırmacılara göre tümör mikroçevresindeki PD-L1, HIF ve lenfosit yoğunluğu arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulmalı ve bu durum özellikle kombinasyon tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.

Medikaynak Referanslar

Tatli Dogan H, et al. Prognostic significance of the programmed death ligand 1 expression in clear cell renal cell carcinoma and correlation with the tumor microenvironment and hypoxia-inducible factor expression. Diagn Pathol. 2018 Aug 25;13(1):60.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler