Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Sinovyal doku, romatoid artrit (RA) gibi birçok romatizmal hastalığın hedef organı olmakla birlikte sinovyal doku biyopsisinin rolü, hastalık patofizyolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, tanı veya prognoz için yeni biyobelirteçlerin keşfini ve yeni terapötik hedeflerin belirlenmesini kolaylaştırmak olarak belirtilmektedir. Sinovyal biyopsiler (SB) son birkaç yıldır hem klinik hem de araştırma amacıyla giderek artmaktadır. SB prosedürlerinin biyopsi yönteminden bağımsız olarak hastalar tarafından kabul edilebilir ve iyi tolere edildiği bilinmektedir ve daha önce de araştırmacılar tarafından SB'nin klinik uygulamada yararlı olabileceği bildirilmiştir. Çeviri araştırmalarında SB, hücresel imzalarına, patotiplerine göre karakterize edilebilir ve sınıflandırılabilir. Patotipler moleküler imzalarla ilişkilidir ve sinovyal patobiyoloji, hastalık sınıflandırması ve RA'da hastalığın seyrini tahmin etmek için umut verici bir biyobelirteçtir.

Ayrıca, SB'nin hem hücresel hem de moleküler düzeylerde analizi, RA'da kişiselleştirilmiş terapi için umut verici bir yaklaşım sunmaktadır. Gelecekte sinovyal biyopsilerin daha sık yapılması muhtemeldir ve RA'da terapötik karar vermede merkezi bir unsur olarak sinovyal doku analizini içeren stratejiler şu anda geliştirilme aşamasındadır. SB, romatoloji merkezlerinde bunu göz önünde bulundurarak artan sayıda meslektaşlar tarafından gerçekleştirilse de, kullanım ve analitik prosedürlerde belirli bir heterojenlik derecesi kalmaktadır. Farklı merkezlerdeki bulguların güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için SB kullanımı ve analitik prosedürlerin uyumlu hale getirilmesi çok önemlidir. EULAR Sinovit Çalışma Grubu (ESSG) ve klinik çalışmalarda tedavinin değerlendirilmesi için sinovyal biyopsi ile ilgili Romatizmal Klinik Araştırma Sonuçları İçin Önlemler (OMERACT) önceki konsensüs çabaları ile ortaya çıkarmıştır. Bu öneriler, numune işleme için ayrıntılı standartlaştırılmış çalışma prosedürleri sağlar, ancak hücresel, immünolojik sızıntılar için numunelerin puanlanmasını veya sinovyal doku temel translasyon araştırmalarıyla ilgili verilerin raporlanmasını ele almaz.

EULAR Sinovit Çalışma Grubu (ESSG) ve OMERACT Sinovyal Doku Biyopsi Grubu Aracılığıyla Klinik Uygulamadaki Sinovyal Biyopsilerin Analizi

Araştırmacılar bu küresel işbirliğinin amacını EULAR Sinovit Çalışma Grubu (ESSG) ve OMERACT Sinovyal Doku Biyopsi Grubu aracılığıyla klinik uygulama ve çeviri araştırmalarında sinovyal biyopsilerin analizi için mutabakatlı bir dizi öğe geliştirmek olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada katılımcılara değiştirilmiş Delphi yöntemi ile danışılmış olup 12 ay boyunca üç ardışık tur meydana gelmiştir. Katılımcılara iki bölüme ayrılmış maddeler içeren yazılı bir anket gönderilmiştir ve bu maddeler bir kapsam incelemesine göre tanımlanmış ve formüle edilmiştir. Anketin ilk kısmı beş alt bölüm içeren klinik uygulamadaki sinovyal biyopsilere atıfta bulunurken, ikinci bölüm altı alt bölümle yapılan çeviri araştırmasına atıfta bulunmuştur. Çalışmada araştırmacılar, her katılımcıdan her bir maddeyi 5'li Likert ölçeğinde puanlaması istediler ve ortanca puanı 3,5'in üzerinde olan ve round %70 anlaşması bir sonraki tur için seçildi. Son tur Haziran 2017'de EULAR'da sözlü olarak gerçekleştirilmiş olup 19 merkezden yirmi yedi katılımcıya e-posta yoluyla ulaşılmıştır. Sonuç olarak 17 merkezden yirmi katılımcı ankete cevap verdi ve sonraki turlar için yanıt oranlarının %100 olduğu belirtildi. Ayrıca klinik uygulama ile ilgili ilk kısım için 20/44 madde ( %45,5) ve translasyonel araştırma ile ilgili ikinci kısım için, son set 18/43 madde ( %41,9) seçilmiştir.

Araştırmacılar özetle bu çalışmada, merkezler arası biyopsi kullanım ve analiz prosedürlerinin standartlaştırılmasına yönelik bir adım olarak, hem klinik pratikte hem de translasyonel araştırmalarda sinovyal doku biyopsi analizi yöntemleri hakkında bir dizi rıza niteliğinde öğe sunmaktadırlar.

Medikaynak Referanslar

Najm A, Le Goff B, Orr C, et al. Standardisation of synovial biopsy analyses in rheumatic diseases: a consensus of the EULAR Synovitis and OMERACT Synovial Tissue Biopsy Groups [published correction appears in Arthritis Res Ther. 2018 Dec 19;20(1):282]. Arthritis Res Ther. 2018;20(1):265. Published 2018 Dec 3. doi:10.1186/s13075-018-1762-1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler