Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Romatoid artritli (RA) hastalar, birçok güncel yeni tedavinin bulunduğu günümüzde bile sıklıkla ameliyat, özellikle de ortopedik ameliyat geçirirler. Perioperatif dönem, cerrahi alan enfeksiyonları ve pnömoniler gibi enfeksiyonlar için yüksek riskli bir zamandır.

Artroplastiler ve protez materyali içeren diğer ameliyatlar, protetik materyalin enfeksiyon potansiyeli nedeniyle özellikle endişe vericidir. Klinisyenlerin karşılaştığı sıkça sorulan bir soru, ameliyat geçiren hastalarda RA tedavilerinin nasıl yönetileceğidir. Yakın zamana kadar, bu ortamda immünosupresif tedavilerin yönetimini bilgilendirmek için çok az kanıt ve çelişkili kurallar vardı. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca güncellenen kılavuzlar da dahil olmak üzere yayınlanan çalışmalar, RA ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat riski taşıyan hastalarda immünosupresif ilaçların, özellikle biyolojik tedavilerin ve glukokortikoidlerin rolünü anlamamızı sağlamıştır.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde yapılan çalışmalar romatoid artrit hastalarının cerrahi sonrası enfeksiyon riskinin arttığını doğrulamıştır. Biyolojik ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda ise postoperatif enfeksiyon riski daha yüksektir, ancak bu risk genellikle bu hastalarda görülen komorbiditeler ve daha yüksek hastalık şiddeti ile kompanse edilmektedir. Ameliyattan önce konvansiyonel ve biyolojik tedavilerin kesintiye uğraması enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltmamaktadır.

Ameliyattan Önce Biyolojikler Değil, Glukokortikoidler Kesilmeli

Son gözlemsel çalışmalar, cerrahi öncesi biyolojik tedavilerin kesilmesinin daha iyi sonuçlarla ilişkili olmayabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, glukokortikoidler sürekli olarak enfeksiyon için risk faktörü olarak bulunmuştur. Amerikan Romatoloji Koleji / Amerikan Kalça ve Diz Cerrahları Birliği'nin son kılavuzları, geleneksel hastalık modifiye edici ilaçların sürdürülmesini ve biyolojiklerin ameliyattan önce sadece bir doz aralığı için kesilmesini önermektedir.

Daha yakın tarihli gözlemsel veriler, biyolojiklerin uzun süre kesilmesinin sonuçları iyileştirmediği ve ameliyattan önce glukokortikoid maruziyetinin sınırlandırılmasının büyük önem taşıdığını destekleyici veriler sunmaktadır. Birlikte ele alındığında, bu veriler, alan gelişmeye devam ettikçe ameliyat geçiren RA'lı hastaların yönetimine rehberlik edebilir.

Medikaynak Referanslar

Michael D. George and Joshua F. Baker. Perioperative management of immunosuppression in patients with rheumatoid arthritis, Curr Opin Rheumatol 2019, 31:300–306.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler