Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yapılan bir çalışmaya göre sigara içmekten egzersize, yaşam tarzı seçimleri, sperminizde çocuğunuzun sağlığını ve davranışını etkileyebilecek ince değişikliklere yol açıyor. Bu konu ile ilgili genellikle odak annelerin sigara kullanımı üzerindedir ancak bir babanın davranışı da çocuklarının sağlığını etkilemektedir. Bunun bir yolu hamile kadınların ve çocukların babalarının sigara dumanına maruz kalmalarıdır. Bununla birlikte, gebe kalmadan önce sigara içmenin bile otizmden kansere kadar çok çeşitli hastalıklar geliştirme riskini artırdığına dair kanıtlar artmaktadır. Bu kısmen sigara içenlerin spermlerinin (ve yumurtalarının) DNA'larında daha fazla mutasyonlara sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.

Paternal konsepsiyon öncesi sigara dumanına (SD) maruz kalmanın, artan davranışsal bozukluklar ve çocuklardaki kanser riski ile ilişkili olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Bu konu ile ilgili yapılan güncel bir çalışmanın amacı, paternal konsepsiyon öncesi SD maruziyetinin sperm DNA metilasyonu ve çocuk fenotipine etkisini değerlendirmekti.

Çalışmanın amacı, SD maruziyetinin sperm epigenomu ve yavru nörogelişimi üzerine etkilerini karakterize etmektir. Çalışmada erkek fareler SD'ye maruz bırakılmıştır. SD Maruziyet ve kontrol grubu erkekleri SD’ye maruz olmayan kadınlara teması sağlanmıştır ve ardından spermlerde ve yavruların frontal korteksindeki DNA’sındaki metilasyon ve sperm DNA’sındaki metilasyon değerlendirilmiştir. Oksidatif stresin, bozulmuş antioksidan kapasiteye sahip bir fare modeli (Nrf2 - / -) kullanarak sperm epigenetik değişiklikler üzerindeki rolünü de araştırılmıştır. Son olarak, 1-5 spermatojenik siklusta (28-171 gün) SD'nin uzaklaştırılmasını takiben sperm DNA metilasyon kapasitesi değerlendirilmiştir.

Maruziyet Sonrası Etki Devam Ediyor

Araştırmacılar elde ettikleri bulgulara dayanarak sigara içmenin, sperm DNA metilasyonunu, ayrıca DNA metilasyonunu ve yavrulardaki gen ekspresyonunu önemli ölçüde etkilediğini belirttiler. Bu değişiklikler, Nrf2 - / - farelerde duman maruziyetinden bağımsız olarak büyük oranda gözlemlendi. Geri kazanım deneyleri, diferansiyel olarak metillenmiş bölgelerin yaklaşık yarısının, sigaraya maruz kalmasından sonraki 28 gün içinde normale döndüğünü, ancak daha uzun sürelerden sonra ilave geri kazanımların gözlenmediğini gösterdi. Çalışmada sigara dumanına maruz kalmanın baba aracılı, kalıtsal epigenetik değişikliklere neden olduğuna dair güçlü kanıtlar sunuldu. Nrf2 - / - farelerinde yapılan paralel çalışmalar, yavrularda ilişkili etkileri ile birlikte spermde duman kaynaklı epigenetik değişiklikler için baskın temel mekanizma olarak oksidatif stres için kanıt sağlamaktaydı. Son olarak, geri kazanım deneyleri, duman maruziyetinden çıkarıldıktan sonra birçok epigenetik değişimin düzeltilmiş olmasına rağmen, anormal metilasyonun beş spermatojenik döngüden sonra bile önemli sayıda bölgede devam ettiğini göstermekteydi. Araştırmacılar, çocuk sahibi olmayı planlayan çiftlerde sadece kadınların değil, erkelerin de sigara alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Patrick J Murphy et al. Paternal cigarette smoke alters DNA methylation in sperm and gene expression in offspring brain bioRxiv 750638

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler