Üye Girişi

Sağlık profesyonellerine özel hazırlanmış içeriklere erişebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir. Henüz üye değilseniz lütfen üye ol seçeneğine tıklayın.

Giriş Yap Üye Ol
Şifremi Unuttum
Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Akciğer sarkomatoid kanseri nadir olarak görülen, kötü prognoza sahip ve genellikle platin temelli rejimlere karşı dirençli olan bir kanser türüdür. Akciğer kanserinde EGFR ve ALK gibi çeşitli mutasyonlar gösterilmediği zaman tedavide kemoterapi ajanları dışında ise pek bir seçenek kalmıyor, yani sarkomatoid kansere sahip hastalar oldukça umutsuz durumda.

Son yıllarda çeşitli ajanlarla yapılan klinik çalışmalarda ise programlı hücre ölümü -1 (PD-1) ve onun ligandı (PD-L1) immunoterapatik ajanlarla hedeflendiği zaman akciğer kanserinde başarılı sonuçlar alınabileceği gösterildi. Akciğer sarkomatoid tümörü için de tümör içi immün infiltrasyon ve PD-L1 infiltrasyonu değerlendirildiği zaman bu yenilikçi tedavilerin etkinliği hakkında yol gösterici bir fikir elde edilebilir. Bu hipotezle yola çıkan İrlandalı araştırıcılar ellerindeki hücre kesitlerini geçmişe yönelik olarak incelediler.

1997-2013 yılları arasında akciğer sarkomatoid tümörüne sahip olup akciğer rezeksiyonu uygulanan hastaların verileri çalışma dahilinde toplandı. Tümör immün infiltrasyonu ve PD-L1 infiltrasyonu immünokimyasal testler ile incelendi. Çalışma dahilinde CD3 (klon SP7), CD4 (klon 1F6), CD8 (klon C8/144b), CD20 (klon L26), CD163 (klon 10D6), MPO (klon 59A5) ve PD-L1 (klon 5H1) analiz edildi.

Toplamda 75 sarkomatoid kanser hastasının dokuları incelendi ve kontorl kolu olarak alınan 54 KHDAK hastasının verileri ile kıyaslandı. PD-L1 ekspresyonu sarkomatoid kanser hastalarında %53 oranında görüldü ve bu oran KHDAK’ta görülen %20’lik orandan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksekti. KHDAK'dan farklı olarak sarkomatoid kanserde tümör infiltre edici CD3+ lenfosit ve tümör ilişkili CD163+ makrofajlar daha önemli ve yoğun bulunan immün hücreler olarak öne çıktı.

Sarkomatoid kanserdeki PD-L1 ekspresyonunun KRAS mutasyonu, kan damar invazyonu ve sadece CD163+ makrofajlarla ilişkili olduğu yapılan çok değişkenli analizle gösterildi. Yüksek düzeylerde tümör infiltre edici lenfosit (CD3+ veya CD4+ olanlar; CD8+ olanlar hariç) olması iyi prognoz faktörü olarak belirlendi.

Akciğer sarkomatoid kanseri gibi çok kötü prognozlu olan bir kanser türünde yapılan bu çalışmada yüksek düzeylerde PD-L1 pozitifliğinin kanıtlanması bu hastalar için yeni tedavi umudu olabilir. Farklı kanser türlerinde klinik çalışmaları devam eden bu ilaçlar bir çok kanser türü için de umut olmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Medikaynak Referanslar

 Vieira T et al. Sarcomatoid lung carcinomas show high levels of programmed death ligand-1 (PD-L1) and strong immune-cell infiltration by TCD3 cells and macrophages. Lung Cancer. 2016 Aug;98:51-8. doi: 10.1016/j.lungcan.2016.05.013. Epub 2016 May 21.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler