Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19), yaygın küresel morbidite ve mortalite ile sonuçlanan ciddi bir hastalıktır. Bilim insanları, insanların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yanıt olarak SARS-CoV-2'ye özgü antikorlar, CD4 + T hücreleri ve CD8 + T hücreleri ürettiklerini belirtmişlerdir. Akut COVID-19 hastaları üzerinde yapılan çalışmalar, T hücre yanıtlarının azalmış hastalıkla ilişkili olduğunu gözlemlemiş olmakla birlikte bu da SARS-CoV-2'ye özgü CD4 + T hücresi ve CD8 + T hücresi yanıtlarının birincil SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kontrolü ve çözümü için önemli olabileceğini düşündürmektedir. Doğuştan gelen bağışıklık, birincil SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kontrol eksikliği ve doğuştan gelen hücre immünopatolojisinin eşlik ettiği yüksek ölümcül COVID-19 riski ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Yapılan çalışmalar nötralize edici antikorların, genellikle MERS-CoV'nin neden olduğu Orta Doğu solunum sendromu (MERS) için de gözlenen COVID-19 hastalık şiddetinin azalmasıyla ilişkili olmadığını göstermiştir. Bunun yerine, nötralize edici antikorlar, insan olmayan primatlarda SARS-CoV-2 veya SARS-CoV ile ikincil enfeksiyona karşı koruyucu bağışıklık ile ilişkilendirilmiştir. Enfeksiyondan önce nötralize edici antikorların pasif transferi, hayvan modellerinde üst solunum yolu (URT) enfeksiyonunu, alt solunum yolu enfeksiyonunu ve semptomatik hastalığı etkili bir şekilde sınırlamaktadır. İnsanlarda enfeksiyonun başlamasından sonra sağlanan nötralize edici antikorların pasif transferi, devam eden SARS-CoV-2 enfeksiyonunun kontrolü ve temizlenmesinde T hücrelerinin önemli bir rolü ile tutarlı olarak COVID-19 üzerinde daha sınırlı etkilere sahip olmuştur. Bu nedenle bilim insanları, SARS-CoV-2'ye karşı antikoru, bellek B hücresi, CD4 + T hücresi ve CD8 + T hücresi belleğini entegre bir şekilde incelemenin, birincil SARS-CoV-2 enfeksiyon tarafından üretilen COVID-19'a karşı koruyucu bağışıklığın dayanıklılığını anlamak için muhtemelen önemli olduğunun altını çizmişlerdir. Virüslere karşı bağışıklığı nötralize etmek, yalnızca yüksek titreli nötralize edici antikorlarla sağlanabilirken, klinik hastalık veya ölüme karşı başarılı koruma, birkaç başka bağışıklık belleği senaryosu ile sağlanabilmektedir.

SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık hafızası

Olası immünolojik koruma mekanizmaları, immün hafıza tepkilerinin ve enfeksiyonun nispi kinetiğine bağlı olarak değişebilmektedir. İnsanlarda şiddetli COVID-19'un nispeten yavaş seyri, semptomatik veya şiddetli ikincil COVID-19'a karşı koruyucu bağışıklığın, dolaşımdaki bellek T hücreleri ve bellek B hücreleri gibi bellek bölümlerini içerebileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, 6 ay veya daha uzun bir aralıktaki yanıtların değerlendirilmesi, bağışıklık belleğinin dayanıklılığını belirlemek için genellikle gerekli görülmektedir. SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık hafızasını anlamak, teşhis ve aşıları iyileştirmek ve COVID-19 pandemisinin gelecekteki olası seyrini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Yapılan bu çalışmada enfeksiyondan 6 ay sonra 43 örnek dahil 188 COVID-19 vakasından 254 örnekte SARS-CoV-2'ye dolaşımdaki bağışıklık belleğinin birden fazla bölümü analiz edilmiştir. Çalışmada spike proteinine karşı immünoglobulin G’nin (IgG), 6+ ay boyunca nispeten stabil ve spike özgü bellek B hücrelerinin, semptom başlangıcından sonraki 1 aya göre 6 ayda daha bol olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmacılar SARS-CoV-2'ye özgü CD4 + T hücreleri ve CD8 + T hücrelerinin, 3-5 aylık bir yarı ömürle azaldığını belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmacılar, SARS-CoV-2'ye karşı antikor, bellek B hücresi, CD4 + T hücresi ve CD8 + T hücresi belleğini entegre bir şekilde inceleyerek, SARS-CoV-2 bağışıklık belleğinin her bir bileşeninin farklı kinetikler sergilediğini gözlemlediklerini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Dan JM, Mateus J, Kato Y, Hastie KM, Yu ED, Faliti CE, Grifoni A, Ramirez SI, Haupt S, Frazier A, Nakao C, Rayaprolu V, Rawlings SA, Peters B, Krammer F, Simon V, Saphire EO, Smith DM, Weiskopf D, Sette A, Crotty S. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science. 2021 Feb 5;371(6529):eabf4063. doi: 10.1126/science.abf4063. Epub 2021 Jan 6. PMID: 33408181.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler