Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Anjiyoödem, geçici ve hayatı tehdit eden mukoza ve submukoza ödemidir. Anjiyoödem genellikle dakikalar ila saatler arasında gelişir ve 24 ila 48 saat içinde çözülür. Periorbital bölgede, dudaklarda, dilde, ekstremitede ve bağırsak duvarında oluşabilir. Alerjik ve alerjik olmayan formlara ayrılır. Anjiyoödeme en sık neden olan ilaçlar; non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID'ler), diüretikler ve penisilinlerdir. Tek taraflı anjiyoödem, NSAID kullanımından sonra nadir görülen bir advers reaksiyondur.

Ankara Lokman Hekim Üniversitesi araştırmacısı, seftriakson tedavisini takiben bildirilen ilk tek taraflı fasiyal anjiyoödem vakasını raporladı.

61 yaşındaki erkek hasta, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile genel cerrahi servisine sevk edildi. Hastanın, hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, kronik hepatit B ve serebrovasküler hastalık geçmişi vardı. Metformin, asetil salisilik asit, fenofibrat, valsartan ve hidroklorotiyazid alıyordu. Bilinen ilaç alerjisi veya ameliyat öyküsü yoktu.

Abdominal ultrasonda perikolekistik sıvı ve 10x8mm boyutlarında bir kalkül ile kalınlaşmış safra kesesi duvarı tespit edildi. Laboratuar sonuçlarında WBC 17.000mm3 ve CRP 214mg/dl, ALT 18 U/L, AST 15U/L, ALP 49 U/L, GGT 29U/L ve toplam biluribin 0,7mg /dl’ydi. Bu bulgular akut kolesistite işaret ediyordu. Hastanın durumu tedaviden sonra düzeldi ve ameliyatı reddetti. Hastanın cerrahi kliniğine yatırılmasından iki gün sonra, dil ve dudağı içeren ani bir sağ taraflı yüz şişliği gelişti ve anjiyoödem tanısı aldı.

Anjiyoödem seftriakson enjeksiyonundan 8 saat sonra (1000 mg) ve diklofenak sodyumdan (75 mg) 15 dakika sonra gelişmişti. Yabancı cisim yutma ya da dil veya boyuna travma öyküsü yoktu. Fizik muayenesinde dudakların ve dilin sağ tarafı, hassasiyet olmadan belirgin şekilde şişmişti. Mandibular hassasiyet veya servikal lenfadenopati yoktu. Kan basıncı 143/77 mmHg ve nabzı 98 atım/dk, solunum hızı dakikada 22 ve oda havasında oksijen satürasyonu %97’ydi. Odinofaji, ses kısıklığı ve nefes darlığı vardı. Vücutta veya ekstremitede ürtiker yoktu. Hastanın CRP'si 101 mg/dl ‘ydi ancak diğer laboratuvar sonuçları normal sınırlardaydı.

Tekrar Anjioödem

Anjiyoödemden sonra diklofenak sodyum kesildi. Hasta intravenöz deksametazon, famotidin ve difenhidramin ile tedavi edildi. Daha fazla izlem için yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Üç saat sonra dudaklarda ve dilde şişlik önemli ölçüde azalmıştı. Hastaya hava yolu değerlendirmesinde laringoskopide vallekula ve epiglotta yayılmayan sağ dilin dibinde anjiyoödem görüldü. Tam bir nörolojik muayene ve MRG taramasından sonra, hiçbir nörolojik patoloji rapor edilmedi.

İki gün sonra seftriakson uygulamasından 10 dakika sonra sol taraflı fasiyal anjiyoödem gelişti. Fizik muayenesi önceki anjiyoödem atağı ile benzerdi. Hasta tekrar intravenöz deksametazon, famotidin ve antihistaminik ile tedavi edildi. Durumu düzeldi ve üç gün sonra taburcu edildi.

Araştırmacı, seftriakson kullanımı sonrası tek taraflı fasiyal anjiyoödemin, daha önce bildirilmediğini ve saptanan başka bir neden yoksa göz önünde bulundurulması gereken çok nadir bir olay olduğunu belirtti.

Medikaynak Referanslar

Recep Alanli. Ceftriaxone Induced Unilateral Facial Angioedema, Journal of Clinical & Experimental Investigations  Volume 10  Number 1  March 2019.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler