Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 2015 tarihli cinsel yolla bulaşan enfeksiyon tedavi kılavuzunu 2021 yılında güncellemiştir. Konjenital sifiliz ile ilgili olarak, uzmanlar tüm gebelerde ilk doğum öncesi muayenede ve riski olan kadınlarda ek olarak 28. haftada ve doğumda sifiliz taraması yapılmasını önermektedir.

Sifiliz

Sfiliz etkeni T. pallidum olan sistemik bir hastalıktır. Hastalık, tedavi ve izlemi yönlendiren klinik bulgular temelinde evrelere ayrılmıştır. Primer sifiliz, klasik olarak enfeksiyon bölgesinde tek bir ağrısız ülser veya çok sayıda ağrılı lezyonla ortaya çıkabilir. Sekonder sifiliz belirtileri deri döküntüsü, mukokutanöz lezyonlar ve lenfadenopatiyi içerir. Tersiyer sifiliz kardiyak tutulum, tabes dorsalis ve genel parezi ile kendini gösterebilir. Latent enfeksiyonlar serolojik testlerle saptanır.

Tanı

Doğrudan lezyon eksüdasından veya dokudan moleküler yöntemlerle veya karan alan uygulamalarıyla T. pallidum saptanması erken sifiliz ve konjenital sifiliz tanısı için kesin yöntemlerdir. T. pallidum için nükleik asit amplifikasyon testi (NAAT) ticari olarak mevcut olmasa da bazı laboratuvarlar T. pallidum DNA'sını saptamak için yerel olarak geliştirilmiş ve doğrulanmış PCR testi sunmaktadır. Sifiliz tanısı iki laboratuvar serolojik testinin birlikte kullanılmasını gerektirir: treponemal olmayan bir test ([VDRL] veya hızlı plazma reaktifi [RPR] testi) ile bir treponemal test ([TP-PA], çeşitli enzim immün tayinleri (EIA), kemilüminesans immünolojik testler [CIA] ve immünoblotlar veya hızlı treponemal testler). Yalnızca bir tür serolojik testin (treponemal olan veya olmayan) kullanılması tanı için yetersizdir ve yanlış negatif ya da pozitif sonuçlara neden olabilir.

Treponemal olmayan testler ve geleneksel algoritma

Treponemal olmayan testlerde yanlış pozitiflik HIV gibi diğer enfeksiyonlar, otoimmün durumlar, aşılar, gebelik ve ileri yaş ile ilişkili olabilir. Bu nedenle treponemal olmayan reaktif testi pozitif olan kişilerde sifiliz tanısı bir treponemal test ile doğrulanmalıdır (geleneksel algoritma). Treponemal olmayan test antikor titreleri hastalıkla korelasyon gösterdiğinden hastalık aktivitesi ve tedavi yanıtını izlemek için kullanılır.

Treponemal testler ve ters algoritma

Reaktif treponemal testi olan hastaların çoğunun hayatlarının geri kalanında testleri tedavi veya hastalık aktivitesinden bağımsız olarak reaktif kalacaktır. Ancak primer evrede tedavi edilen hastaların %15–25'inde 2-3 yıl sonra serolojik test non-reaktife döner. Treponemal antikor titreleri tedavi yanıtını öngörmez ve bu nedenle bu amaçla kullanılmamalıdır.

Klinik laboratuvarlar otomatik treponemal immünolojik testler (EIA veya CIA) kullanarak sifiliz serolojik örneklerini tarar. Sifiliz için bu ters algoritma, daha önce sifiliz tedavisi görmüş, yetersiz tedavi edilmiş ya da tedavi edilmemiş hastaları ve düşük bir enfeksiyon olasılığı ile ortaya çıkabilecek yanlış pozitif sonuçları olanları tanımlayabilir. Treponemal tarama testi pozitif olan kişilerin treponemal olmayan testi de olmalıdır. Treponemal olmayan test negatif ise laboratuvar öncekinden farklı bir treponemal test yapmalıdır. İkinci treponemal test pozitif ise tedavi öyküsü olan hastaların yeni bir maruziyet olmadıkça tedavisi gerekmez. İkinci treponemal test negatif ise epidemiyolojik ve klinik veriler de dikkate alınmak koşulu ile izlem ya da tedavi gerekmez.

Medikaynak Referanslar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) tedavi kılavuzu, 2021, Centers for disease control and prevention, ABD

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler