Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

İngiltere'de yapılan ve yakın zamanda yayımlanan bir çalışmaya göre, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde küçük hücreli dışı akciğer kanseri görülme oranı son 6 yılda %13'ten %28'e yükseldi.

ABD'de yapılan ikinci çalışmada ise, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri insidansının arttığı gösterildi. Hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri görülme oranının 1990-1995'de %8.9 iken, 2011-2013 arasında %19.5'e yükseldiği gösterildi.

İngiltere çalışmasının yürütücüsü Dr.Lim, akciğer kanseri düşünüldüğünde risk faktörü olarak akla ilk olarak sigaranın geldiğini, 1980ler'in başından itibaren sigaraya karşı yürütülen stratejiler ile, sigara ile ilişkili akciğer kanseri insidansında azalma sağlandığını, sigara ile ilişkili olmayan akciğer kanseri insidansının arttığını belirtti.

Dr.Lim ve ekibinin akciğer kanseri tedavisi gören hastaların retrospektif verilerini topladıkları çalışmalarına, Mart 2008-Kasım 2014 tarihleri arasında akciğer kanseri için cerrahi uygulanmış 2170 hasta dahil edildi. Bu hastaların 436'sı (%20) hiç sigara kullanmamıştı, hastaların ortalama yaşı 60 idi ve %67'si kadındı.

Hiç sigara kullanmayan ve akciğer kanseri olan hasta insidansı 2008 yılında %13 iken, çalışmanın sonraki yıllarında sırasıyla %15, %18, %19, %20 ve %28 olarak saptandı. Hastalığın en sık rastlanan histolojik tipleri adenokarsinom (%54) ve karsinoid (%27) idi.

Çalışmaya dahil edilen hastaların %52'sinde hiçbir belirgin semptom yoktu. Hemoptizi gibi spesifik semptomlar hastaların yalnızca %11'inde ve göğüs enfeksiyonu gibi spesifik olmayan semptomlar %18'inde yaşanmıştı. Öksürük hastaların %34'inde başvuruda mevcuttu ve %36'sında akciğer kanseri görüntüleme ile tesadüfen saptanmıştı.

ABD'de gerçekleştirilen ikinci çalışmada ise Dr. Pelosof ve ekibi tarafından akciğer kanseri tedavisi gören hiç sigara kullanmamış kişiler değerlendirmeye alındı. 1990-2013 yılları arasında hiç sigara kullanmamış ve akciğer kanseri tanısı konmuş hastaların verilerini geriye dönük olarak analiz edildi.

Dr. Pelosof ve ekibi, hiç sigara kullanmamış kişilerdeki küçük hücreli dışı akciğer kanseri insidansının 1990-2013 yılları arasında anlamlı olarak (p<0.0001) artış gösterdiğini saptadı, buna karşın küçük hücreli akciğer kanseri insidansının aynı kaldığına dikkat çekti.

Hiç sigara kullanmayan kişilerde saptanan küçük hücreli dışı akciğer kanseri insidansı daha çok genç yaşta ve kadınlarda artış eğilimindeydi.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/850708#vp_2

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler