Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
ÜYE OLUN / GİRİŞ YAPIN Medikaynak Icon
Medikaynak Rxmediapharma

İngilterede yapılan ve yakın zamanda yayımlanan bir çalışmaya göre, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde küçük hücreli dışı''akciğer kanseri görülme oranı son 6 yılda %13ten %28e yükseldi.

ABDde yapılan ikinci çalışmada ise, hayatı boyunca hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri insidansının arttığı gösterildi. Hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri görülme oranının 1990-1995de %8.9 iken, 2011-2013 arasında '%19.5e yükseldiği gösterildi.

İngiltere çalışmasının yürütücüsü Dr.Lim, akciğer kanseri düşünüldüğünde risk faktörü olarak akla ilk olarak sigaranın geldiğini, 1980lerin başından itibaren sigaraya karşı yürütülen stratejiler ile, sigara ile ilişkili akciğer kanseri insidansında azalma sağlandığını, sigara ile ilişkili olmayan akciğer kanseri insidansının arttığını belirtti.

Dr.Lim ve ekibinin akciğer kanseri tedavisi gören hastaların retrospektif verilerini topladıkları çalışmalarına, Mart 2008-Kasım 2014 tarihleri arasında akciğer kanseri için cerrahi uygulanmış 2170 hasta'dahil edildi. Bu hastaların 436sı (%20) hiç sigara kullanmamıştı, hastaların ortalama yaşı 60 idi ve %67si kadındı.'

Hiç sigara kullanmayan ve akciğer kanseri olan hasta insidansı 2008 yılında %13 iken, çalışmanın sonraki yıllarında sırasıyla %15, %18, %19, %20 ve %28 olarak saptandı. Hastalığın en sık rastlanan histolojik tipleri adenokarsinom (%54) ve karsinoid (%27) idi.

Çalışmaya dahil edilen hastaların %52sinde hiçbir belirgin semptom yoktu. Hemoptizi gibi spesifik semptomlar hastaların yalnızca %11inde ve göğüs enfeksiyonu gibi spesifik olmayan semptomlar %18inde yaşanmıştı. Öksürük hastaların %34inde başvuruda mevcuttu ve %36sında akciğer kanseri görüntüleme ile tesadüfen saptanmıştı.

ABDde gerçekleştirilen ikinci çalışmada ise Dr. Pelosof ve ekibi tarafından akciğer kanseri tedavisi gören hiç sigara kullanmamış kişiler değerlendirmeye alındı. 1990-2013 yılları arasında hiç sigara kullanmamış ve akciğer kanseri tanısı konmuş hastaların verilerini'geriye dönük olarak analiz edildi.

Dr. Pelosof ve ekibi, hiç sigara kullanmamış kişilerdeki küçük hücreli dışı akciğer kanseri insidansının 1990-2013 yılları arasında anlamlı olarak (p<0.0001) artış gösterdiğini saptadı, buna karşın küçük hücreli akciğer kanseri insidansının aynı kaldığına dikkat çekti.

Hiç sigara kullanmayan kişilerde saptanan küçük hücreli dışı akciğer kanseri insidansı daha çok genç yaşta ve kadınlarda artış eğilimindeydi.