Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Japonya'da yapılan bir çalışmada uzun zamandır sigara içen kişilerin meme kanseri gelişmesi halinde daha yüksek bir ölüm riskiyle karşılaşabilecekleri gösterildi.

20 yıldan uzun süredir sigara içmiş, meme kanserli 800'den fazla kadında, herhangi bir nedenle ve özellikle meme kanserine bağlı ölüm olasılığı, hiç sigara içmemiş kadınlara göre en az üç kat daha yüksek bulundu.

Dr. Kawai ve meslektaşları 1997-2007 yılları arasında yeni tanı konmuş meme kanserli 848 kadın ile çalışmayı gerçekleştirdi. Halen sigara içmekte olan hastaların ortalama yaşı 49, daha önce sigara içen ve çalışma esnasında sigarayı bırakmış olan hastaların yaş ortalaması 53 ve daha önce hiç sigara içmemiş hastaların yaş ortalaması 58 idi.

Halen sigara içen hastalarda, çalışmadaki diğer hastalara kıyasla daha düşük vücut ağırlığı ve daha ileri evre tümörler saptandı.

Ortalama 7 yıllık takip süresi boyunca, araştırmacılar tüm nedenlere bağlı 170 ölüm saptadılar, bunlardan 132'si meme kanserine bağlı ölüm olarak nitelendi.

Premenapoz evresindeki kadınlar tüm hastaların 1/3'ünü oluşturuyordu, bu grupta hiç sigara içmeyenlere kıyasla 21 yıldan uzun süre içen kadınlarda, herhangi bir nedenle ölüm olasılığı 3 kat, meme kanserine bağlı ölüm olasılığı 2.5 kat daha yüksek bulundu.

Eşleri halen sigara içen veya geçmişte içmiş olan kadınlarda, pasif içiciliğin meme kanserine bağlı ölüm riskine etkisi olmadığı gösterildi.

Medikaynak Referanslar

Kaynak:  Medscape, http://www.medscape.com/viewarticle/848426

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler