Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre; yaşamın ilk üç yılında, çocuğun büyüme sırasında karşılaştığı durumlar, akciğerlerinin gelişimini ve sonuç olarak da 10 yaşında astım geliştirme riskini etkilemektedir.

Bebekliğin erken dönemleri; çocukluk ve sonraki yaşamda solunum hastalıklarının gelişimi için kritik bir dönemdir. Son çalışmalar, yaşamın ilk yıllarında aşırı kilo alımının, düşük akciğer fonksiyonu ve daha yüksek çocukluk çağı astımı riski ile ilişkili olabileceğini göstermiştir.

Yapılan yeni çalışmada çocuğun yaşamının ilk üç yılındaki tekrarlanan ağırlık ve boy ölçümleri alınmıştır. Çocukluk çağı büyüme paternleri incelenmiş ve 10 yaşa gelindiğinde, ilk üç yıldaki verilerin solunum sağlığını etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Büyüme paterni olarak, yaklaşık bir aylıkken ortaya çıkan boy ve kilodaki artış hızı ve yaklaşık dokuz aylıkken ortaya çıkan adipozite tepe noktasındaki vücut kitle indeksi analiz edilmiştir.

Erken Obezite Durumunda Risk Artıyor

Çalışmada, doğumdan 10 yaşına kadar nüfus tabanlı prospektif kohort çalışması olan Generation R çalışmasına katılan Hollanda'daki 4.435 çocuk izlenmiştir. Katılımcıların ağırlık ve boyları yaşamın ilk üç yılında birçok kez ölçülmüştür. Çocukların akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için 10 yıl boyunca spirometri uygulanmış ve ebeveynler çocuklarının bir hekim tarafından astım tanısı konup konulmadığını belirlemek için tasarlanmış bir anketi cevaplamıştır.

Bulgular, en yüksek kilo alma hızına ve vücut kitle indeksine sahip bebeklerin 10 yaşında daha düşük akciğer fonksiyonuna sahip olduklarını göstermektedir. Bu çocukların toplam akciğer hacimleri ve akciğerlerinin işlevleri daha düşük bulunmuştur. Boy ve kilo artışı ile astım riski arasında herhangi bir ilişki gözlemlenmemesine rağmen, akciğer fonksiyonunun orantısız gelişimi solunum hastalığının gelişiminde risk faktörü olmuştur.

Bu sonuçlar, erken çocukluk döneminin akciğer gelişiminde önemli bir rol oynadığını doğrulamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Casas M, et al. The effect of early growth patterns and lung function on the development of childhood asthma: a population based study. Thorax, 2018; thoraxjnl-2017-211216 DOI: 10.1136/thoraxjnl-2017-211216

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler