Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Sosyal medyanın zihin sağlığı üzerindeki etkileri pek çok çalışmada ayrıntılarıyla inceleniyor ve son çalışmalara göre, sosyal medya kullanımı depresyon riskini artırıyor.

Öte yandan sosyal medya insanlarının birbirleriyle sürekli irtibat halinde olup, haberleşmesini, bilgi alışverişini sağlayan faydalı bir platform. Ancak bu hızlı iletişim yanlış bilgilerin de hızla yayılmasına aracılık ederek, özellikle genç insanların olumsuz şekilde etkilenmesine yol açabiliyor.

Bir yıl süresince 18 yaş üzerindeki 5400 yetişkin üzerinde yapılan yeni bir çalışma sosyal medyanın depresyon başlatabilme olasılığını araştırmıştır. Katılımcıların hiçbirinde daha önce hafif depresyon bile bildirilmemiştir. Çalışma başında katılımcılara Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Twitter, Snapchat ve/veya YouTube gibi platform kullanımları, haber takip etme alışkanlıkları ve kederli hissettikleri zaman sosyal destek danışma yöntemleri ile ilgili sorular soruldu ve hiçbirinde depresyon belirtileri saptanmamıştır. Ancak takip süresinde benzer sorulara odaklanan pek çok taramanın ortaya koyduğu üzere, 12 ay sonunda depresyon durumu bazılarında kötüleşmiş, yaklaşık yüzde 9 kadarında depresyon risk skorları "anlamlı derecede artmıştır. Risk özellikle Snapchat, Facebook ve Tiktok kullananlarda çok daha yüksektir. Tiktok ve Snapchat’te risk artışı 35 yaş üstünde görülmüştür, gençlerde böyle bir etki gözlemlenmemiştir. Facebook kullanıcılarında ise durum tam tersiydi: Depresyon riski 35 yaşına kadar artarken, daha yaşlılarda böyle bir artış söz konusu değildir.

Varsayımlardan birine göre, sosyal medyada kişinin yaşamını başkalarıyla kıyaslaması, başkalarının mükemmel görüntüleri karşısında kedere kapılması depresyon sebebiydi. Bir diğer varsayıma göre, online ilişkiler gerçek dostlukların yerini doldurmuyor, kişiyi yalnızlaştırmaktaydı. Depresyon riski yüksek kişilerde sosyal medya bu riski daha da artırıyor olabileceği gibi, sosyal medya depresyon için bir risk teşkil edebilme olasılığı da ortaya çıkmıştır. Ancak bu çalışma, bu ayrımı yapabilecek şekilde tasarlanmadığından dolayı sosyal ağ ve depresyon arasındaki neden sonuç ilişkisi tam olarak anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla sosyal medya ve zihin sağlığı arasındaki neden sonuç ilişkisine odaklanan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Medikaynak Referanslar

Social Media Tied to Higher Risk of Depression, WebMD (2022). 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler