Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi tarafından yapılan bir anketin sonuçlarına göre sosyal medyada harcanan toplam zaman ile karşılaştırıldığında, birden fazla sosyal medya platformunun kullanımının genç yetişkinler arasında depresyon ve anksiyete ile ilişkili olduğu bulundu.

Araştırmacılar, 19 ila 32 yaşlarındaki 1787 ABD'li yetişkini, sosyal medyanın kullanımını belirlemek için kurulmuş bir depresyon değerlendirme aracı ve anketleri kullanarak örneklediler. Çalışma kapsamında uygulanan ankette 11 en popüler sosyal medya platformu hakkında sorular soruldu. Bunlar Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine ve LinkedIn.

Çalışma sonuçlarına göre 7 ila 11 platformu kullanan katılımcılar, 0 ila 2 platform kullananlara göre 3,1 kat daha yüksek depresif belirtileri bildirme oranına sahipti. En çok platform kullananların, en az sayıda platform kullanan akranları ile karşılaştırıldığında anksiyete belirtilerinin ise 3.3 kat daha fazla olduğu görüldü. Araştırmacılar, ırk, cinsiyet, ilişki durumu, hanehalkı geliri, eğitim ve sosyal medyada harcanan toplam süre gibi depresyon ve kaygıya katkıda bulunabilecek diğer faktörleri de kontrol ederek bu sonuca ulaştılar.

Araştırmacılar, çok platformlu sosyal medya kullanımının neden depresyon ve endişeye neden olabileceği konusunda birkaç hipotez önermektedir:

  • Platformlar arasında geçiş yaparken gerçekleşeceği gibi, çoklu görev icra etmenin, zayıf bilişsel ve zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu bilinmektedir.
  • Kullanılan platform sayısı arttıkça negatif mod ve duygulanıma neden olabilecek farklı platformlardaki yazısız kurallar, kültürel varsayımlar ve tuhaflıklar giderek zorlaşır.
  • Birden fazla platform kullanırken, tekrarlanan utanç durumlarına yol açabilecek sahte taahhüt işlemek için daha fazla fırsat oluşur.

Araştırmacılara göre: "Depresyon veya kaygı semptomlarından muzdarip olanlar, daha sonradan daha geniş bir sosyal medya yelpazesi kullanma eğilimi gösterebilir, örneğin, rahat ve kabullenici bir ortam için birden fazla cadde arıyor olabilirler. Ancak bununla birlikte, birden fazla platformda varlığını sürdürmeye çalışıldığında aslında depresyona ve kaygıya yol açabilir ve bunun farkına varmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulur ".

Araştırmacılar bu çalışma aracılığıyla mümkün olduğunca kişiselleştirilmiş eğitim kamu sağlığı müdahalelerinin tasarlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmasını istiyorlar.

Medikaynak Referanslar

University of Pittsburgh Schools of the Health Sciences. (2016, December 20). Multi-social millennials more likely depressed than social(media)ly conservative peers. ScienceDaily. Retrieved December 28, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161220175543.htm

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler