Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Hipokampüsün, kısa süreli anıları oluşturmak, onları uzun dönemde bir araya getirmek ve bunları daha sonra yeniden bulmak için etiketlemek ve saklamak gibi fonkşiyonlarda olduğu kadar uzaysal yön bulmadaki rolü iyi belirlenmiştir. Bununla birlikte, genel olarak toplumsal davranışa ve özellikle sosyal tanımaya katılımı henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Harvard rejeneratif sinirbilimcileri, fareler üzerinde yaptıkları yeni bir araştırmada, sosyal tanımanın altını çizen sinirsel devre ve sinyal iletim olayına eleştirel bir bakış açısı getirdiler. Araştırmacılar çalışmada, harici ortamdan girdiler alan ve dentate girusta işlenmiş bilgi için bir kanal olan CA3 olarak bilinen bir nöron kümesine aktaran, hipokampusün dentat girus olarak bilinen bir bölgesine odaklandılar.

Araştırmacılar, farelerin beyinlerinin DG-CA3 devresindeki oksitosin reseptörlerini silmek için virüs kullandılar. Oksitosin reseptörlerini kaybetmelerine rağmen, hayvanların eski ve yeni objeler (bardaklar ve kaseler) arasında ayrım yapabilme yeteneklerini koruduklarını gördüler. Ayrıca cansız ve hareketli nesneleri de ayırt edebiliyorlardı. Bu oksitosin duyarsız fareler, sosyal durumlara getirildiğinde durum değişti. Tanıdıkları ve tanımadıkları farelerle bir araya getirildiklerinde, bilinmeyen hayvanlarla daha fazla zaman geçirdiler. Bununla birlikte, oksitosin reseptörlerinden yoksun olan hayvanlar eski arkadaşlarıyla eski dostlarını ayırt edemediler. Eski dostlarıyla yabancılarla olduğu kadar zaman geçirdiler. Fare toplumsal görgü kurallarına göre, oksitosin reseptörleri bulunmayan hayvanlar sosyal açıdan yeteneksizdi.

Araştırma Otizme Işık Tutabilir

Araştırmacılar çalışmalarının, sosyal tanımanın, hafıza oluşumundan sorumlu hipokampüsün bir bölümünde oksitosin duyarlı nöronların bir kafesiyle düzenlendiğini gösterdiğini belirttiler. DG-CA3 devresinin, nesne tanımayı düzenlemesinin yanında, oksitosine maruz kalındığında, sosyal tanımayı da düzenlediğini aktardılar. Hipokampüsün, bağ kurma, empati ve cinsel zevkteki rolü ile tanınan nörokimyasal oksitosin tarafından etkinleştirildiğinde, sosyal anıların ayırıcısı olarak ek bir rol oynadığına dikkat çektiler. Bulguların, hipokampal aktivitedeki aksamaların, nörogelişimsel, psikiyatrik ve nörolojik koşullarda, özellikle de otizm spektrum bozukluklarında görülen sosyal davranış anormalliklerine neden olabileceğini açıklamaya yardımcı olabileceğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Tara Raam, Kathleen M. McAvoy, Antoine Besnard, Alexa Veenema, Amar Sahay. Hippocampal oxytocin receptors are necessary for discrimination of social stimuli. Nature Communications, 2017; 8 (1)

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler