Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Retrospektif bir çalışmaya göre statin kullanımı, ilk negatif kolonoskopiden sonraki 6 ila 36 ay arasında kolorektal kanser riskinde azalma ile ilişkilendirildi.

University of La Ka Shing Üniversitesi'nden Dr. Wai Keung Leung Hong Kong, e-postayla yaptığı açıklamada "İlginçtir ki statinlerin etkileri kolonoskopiden sonra üç yıl içinde ortaya çıkan bir grup kansere ilişkili gibi gözükse de, 3 yıldan sonra gelişen kanserlerle ilişkili değildir." şeklinde konuştu.

Kolonoskopi sonrası kolorektal kanser,en sık proksimal kolonda ortaya çıkan, teşhis edilen tüm kolorektal kanserlerin %9'unu oluşturur. Bazı meta-analizler, statin kullanımı ile azaltılmış kolorektal kanser riski arasında bir ilişki bulmuştur ancak adenomlar hariçtir.

Leung ekibi, statinlerin Kolonoskopi sonrası kolorektal kanser riskini azaltmadaki potansiyel etkisini araştırmak için Hong Kong Hastane İdaresi'nin Klinik Veri Analiz ve Raporlama Sistemi elektronik sağlık veri tabanındaki verileri kullandı. Araştırmacılar, 26 Şubat'ta yapılan Gut raporunda, analize dahil edilen yaklaşık 187.900 hastanın %0.45'inin, ilk negatif kolonoskopiden sonraki üç yıl içinde 10.000 kişi başına 15.2'lik bir sıklıkta kolonoskopi sonrası kolorektal kanser geliştirdiğini bildirdiler.

Statin kullanan 17.662 ve statin kullanmayan 30.304 katılımcı arasında eğilim puanlı bir analizde, kolonoskopi sonrası kolorektal kanserinin üç yıldaki riski, statin kullananlar arasında kullanmayanlara göre %28 daha düşüktü.

Statin kullanımıyla düşük kanser riski arasındaki ilişki tüm kolorektal kanserler için geçerli mi?

Statin kullanımı ile ilişkili risk azalması proksimal kolon kanserlerinde anlamlıydı fakat distal kolon kanserlerinde değildi. Alt grup analizlerinde statinler, 60 yaş ve üstü polip ve/veya polipektomi ve diyabet öyküsü olmayan kadın hastalarda, üç yıllık kolonoskopi sonrası kolorektal kanser riskinin anlamlı derecede düşük olmasıyla ilişkiliydi. İndeks kolonoskopisinden sonra altı ay içinde veya üç yıldan sonra statinler ile CRC tespit oranı arasında veya statinler ile herhangi bir adenomun gelişimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Leung, “Bulgularımız statinlerin sadece, kolonoskopi sonrası kolorektal kanser gelişimi üzerindeki kemopreventive etkilerini göstermiyor, aynı zamanda statinlerin çoğunlukla adenomdan kansere olan ilerlemesini azaltarak etki ettiğini de ortaya koyuyor. Bu bulgular ayrıca statinlerin kolonoskopi ile kaçırılan lezyonların ilerlemesini azaltma ve dolayısıyla da  interval-kanser gelişimini azaltmadaki potansiyel yararlı etkilerini ortaya koyabilir, ancak hala sonuçlarımızı destekleyecek ileriye dönük çalışmalar gereklidir." dedi.

Medikaynak Referanslar

Statins reduce the progression of non-advanced adenomas to colorectal cancer: a postcolonoscopy study in 187 897 patients  Ka-Shing Cheung1, Lijia Chen1, Esther W Chan2, Wai-Kay Seto1, Ian C K Wong2,3, Wai K Leung1

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler