Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Multipl skleroz (MS) uzmanlarından oluşan uluslararası bir komite, farklı MS ve hastalık aktivitesi kursları hakkında daha önce yayınlanmış tanımlayıcılarını açıklığa kavuşturmuştur. MS alt tipleri patolojik olarak tanımlanmış fenotiplerden ziyade konsensüs tanımlarıdır ve kolayca yanlış yorumlanabilir. Yapılan bu inceleme kısmen, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yakın zamanda onaylanan MS tedavileri için belirtilen endikasyonlardaki farklılıklar nedeniyle başlatılmış olup derlemenin amacı, bakım ve tedavilere erişimi ve klinik araştırma katılımcılarının seçimini iyileştirmek olarak belirtilmiş olup böylece araştırma sonuçlarının klinik bakım için daha iyi uygulanabilir olacağı ifade edilmiştir.

Son zamanlarda Nöroloji dergisinde yayınlanan inceleme, MS'deki Klinik Araştırmalar Uluslararası Danışma Komitesi'nin (şu anda MS'de Avrupa Tedavi ve Araştırma Komitesi ve ABD Ulusal Multipl Skleroz Derneği tarafından desteklenen bir organ) bir çabası olup çalışma, New York'taki Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi, Corinne Goldsmith Dickinson Multipl Skleroz Merkezi'nden Fred Lublin tarafından yönetilmiştir. Dr. Lublin, bu derlemeyle sağlık ve düzenleyici topluluğu, MS'in farklı alt tipleri için ve hastalık aktivitesini tanımlamak için kullanılan terimleri kullanmaya teşvik ettiklerini ve sadece hasta bakımını iyileştirmek için değil, aynı zamanda klinik araştırmalar için katılımcıları seçmenin de önemli olduğunu, bu yüzden elmaları elmalarla karşılaştırdıklarını belirtmiştir.

Multipl Sklerozun Dört Alt Tipinin Tanımlaması

Dr. Lublin, komitenin himayesinde 1996 ve 2013 yıllarında yayınlanan MS alt tiplerini tanımlayan önceki iki makalenin kıdemli yazarı olmakla birlikte 2013 ders tanımlayıcıları makalesi ve MS için mevcut tanı ölçütleri olan klinik olarak izole sendrom (MS için tanı ölçütlerini karşılamayan tek bölüm), tekrarlayan düzelen MS (RRMS), sekonder progresif MS (SPMS) ve primer progresif MS (PPMS) dört alt tip tanımlamaktadır. Bu makalede araştırmacılar, bireyin mevcut hastalık durumunu tanımlamak için alt aktiflere, "aktif" (nüksetme veya MRI'daki değişiklikler) ve "ilerleme" (nüksetme aktivitesinden bağımsız olarak engelliliğin kötüleşmesi ile gösterilen) gibi alt tiplere değişiklik yapma terimleri eklemeyi tavsiye ettiklerini belirtmişlerdir.

Çalışmada önemli olarak, bu alt türlerin zaman içinde çerçevelenmesi gerektiği ve süre belirtilmemiş olmakla birlikte, en az yılda bir kez değerlendirme yapılması önerilmiştir. 2013 çalışmasının ardından etkinlik, ilerleme ve kötüleşme terimlerinin kullanımında karışıklık olmuştur ve bunlar zaman çerçevesine atıfta bulunulmaksızın kullanılmıştır. Örneğin, EMA tarafından yakın zamanda MS tedavisi onaylarına yönelik endikasyonlar, aktiviteyi klinik nüks veya görüntülemede saptanan enflamasyon olarak tanımlarken, FDA etkinliği sadece nüksler açısından tanımlamıştır ve her iki kurum da hastalık aktivitesi için bir zaman aralığı belirtmemiştir.

Araştırmacılar mevcut derlemenin, yıllık olarak veya belirtildiği sürece başka bir aralıkta değerlendirildiği şekliyle "aktivite" tanımını, klinik nüksler veya enflamatuar aktivitenin görüntüleme özellikleri olarak yinelendiğini "ilerleme" tanımının, ilerleyen fazdaki hastalarda, yıllık olarak veya belirtildiği sürece başka bir aralıkta değerlendirildiği üzere, relapslardan bağımsız olarak, sakatlığın kötüleştiğinin klinik kanıtı olarak tekrarlandığını ayrıca, daha genel "kötüleştirme" teriminin, nüksetmelerden kaynaklanan artık açıkların veya MS'in ilerleyen aşamalarında artan sakatlığın sonucu olarak herhangi bir bozulma veya sakatlık artışına karşılık geldiğini belirtmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Lublin, F.D., et al. (2020) The 2013 clinical course descriptors for multiple sclerosis. A clarification. Neurology. doi.org/10.1212/WNL.0000000000009636.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler