Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yeni yapılan araştırmalar, tekrarlayan negatif düşünme (RNT), Alzheimer hastalığı (AD) için değiştirilebilir bir psikolojik risk faktörü olduğunu ortaya koymuştur. Birleşik Krallık'taki University College London'daki (UCL) araştırmacılar, RNT'nin bilişsel olarak sağlıklı yaşlı yetişkinlerde bilişsel işlevde bir düşüş, amiloid ve tau birikimi ile ilişkili olduğunu bulmuşlar, ayrıca depresyon ve anksiyete gibi bir takım psikolojik bozuklukların daha önce demans riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu ifade etmişlerdir. Doktora baş araştırmacısı olan Natalie Marchant, Medscape Medical News’e verdiği demeçte bu risklerin genellikle bağımsız olarak ele alındığını ve bilişsel borç hipotezinin, bu psikolojik risk faktörlerinin bağımsız olmayabileceğini ve aslında bu psikolojik bozukluklarda gözlenen riski açıklamaya yardımcı olabilecek bir düşünme tarzını paylaştığını öne sürdüğünü belirtmiştir. Marchant, ilk kez, tekrarlayan negatif düşüncenin demans riskinin artmış belirtileriyle ilişkili olduğunu göstererek bilişsel borç hipotezine ilk ampirik desteği sağladıklarını da sözlerine eklemiştir. Araştırmacılar, 31'i amiloid-pozitron emisyon tomografisi (PET) ve tau-PET taramaları dahil olmak üzere Alzheimer Hastalığı için Deneysel veya Yeni Tedavilerin Semptomatik Değerlendirilmesinden (PREVENT-AD) 55 yaş ve üstü 292 bilişsel olarak normal yetişkin hakkındaki verileri ve Alzheimer Hastalığı (IMAP +) kohortunda Çok-Modal Nörogörüntülemeden amiloid-PET taraması olan 68 yetişkinin verilerini analiz etmişlerdir. Ayrıca bu 68 yetişkinin ya bilişsel olarak sağlıklı ya da öznel bilişsel düşüşe sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışmada tüm katılımcılar, RNT seviyelerini ölçen ve hem klinik hem de klinik olmayan popülasyonlarda kullanım için onaylanmış 15 maddelik kendi kendine çalışan Perspektif Düşünme Anketi'ni (PTQ) doldurmuş olup ayrıca standart depresyon ve kaygı ölçülerini tamamlamışlardır. 4 yıllık bir süre boyunca, daha yüksek RNT seviyeleri, küresel bilişte daha hızlı düşüşün yanı sıra ani ve gecikmeli hafıza ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmacılar RNT’nin ayrıca yaş, APOE e4 durumu ve bilişsel işlev dahil olmak üzere amiloid birikiminin bilinen tahmincilerini hesaba kattıktan sonra bile entorhinal kortekste daha yüksek tau birikimi seviyeleri ve her iki grupta küresel beyin amiloidi ile ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir.

RNT nin Artmış Kan Basıncı ve Kalp Hızı da Dahil Olmak Üzere Vasküler Sistemi Etkileri

Araştırmacılar depresyon ve anksiyetenin sonraki bilişsel gerileme ile de ilişkili olduğunu ancak amiloid veya tau birikimi ile ilişkili olmadığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışma, depresyon ve anksiyete belirtilerinin yaş veya spesifik olmayan demansla ilişkili düşüşün daha göstergesi olabileceğini düşündürürken, RNT AD için daha kesin bir belirteç olabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar, ÖN-AD kohortunun yüksek demans riski taşıyan bireyleri içerdiğini ve bu nedenle mevcut çalışmadan elde edilen bulguların daha geniş yetişkin nüfus için genelleştirilemeyebileceğini belirtmişlerdir. Marchant, RNT'nin neden demans riskinin artmış olabileceğini açıklamak için birkaç potansiyel yol olduğunu ve sürekli RNT'nin artmış kan basıncı ve kalp hızı da dahil olmak üzere vasküler sistemi etkilediğinin gösterilmiş ve demans için vasküler risk faktörleri hakkında geniş bir araştırma olduğunu ifade etmiştir. Marchant, RNT’nin ayrıca yüksek stres yanıtı ile ilişkili olduğu ve kronik stresin hem vücudunuz hem de beyniniz için kötü olduğunu gösteren araştırmaların artmakta olduğunu sözlerine eklemiştir. Medscape Medical News'deki araştırmanın bulguları hakkında yorum yapan, Harvard Üniversitesi'nde nöroloji profesörü ve Boston'daki Massachusetts Genel Hastanesi'nde nöroloji başkan yardımcısı olan Rudolph Tanzi RNT'nin etkisini yeterince düşünmedikleri bir şey olduğunu ve pozitif düşünmenin tüm vücudun ve beynin sağlığını etkilediğini, olumsuz düşüncelerin olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtmiş ve bu sonuçların arkasında çok fazla bilim olduğunu ve bunun ciddiye alınması gerektiğini sözlerine eklemiştir.

Medikaynak Referanslar

Megan Brooks, Negative Thinking Tied to Cognitive Decline, Alzheimer's Pathology , Medscape ,Jun 11, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler