Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Telomerler DNA üzerindeki biz büyüdükçe kısalan koruyucu başlıklar olup hücresel sağlık ve yaşlanmada önemli bir role sahiptir.

Çocukluk çağı telomer uzunluğunun incelendiği bu ilk çalışmada 224 çocuk doğumdan 9 yaşa kadar takip edilmiştir. Telomer uzunluğu kordon kanından ve 3, 5, 7 ve 9. yaşlarda alınan kandan elde edilen lökositlerde polimeraz zincir reaksiyonu kullanılarak ölçülmüştür. Ayrıca doğum sırasında alınan anne kanında da telomer uzunluğu ölçülmüştür.

Çalışmada, prenatal gelişme döneminde ve hayatın ilk yıllarındaki telomer uzunluğunun tüm çocukluk dönemi, hatta erişkinlik ve yaşlılık dönemi telomer uzunluğu için belirleyici olabileceği bulunmuştur. Ayrıca, telomer uzunluğunun 3 yaşa kadar en hızlı azalmayı gösterdiği ve bazen artmakla birlikte genellikle ergenlik öncesi döneme kadar bu şekilde kaldığı da gösterilmiştir.

Bu çalışma anneye ait telomer uzunluğunun bebeğin doğumdaki telomer uzunluğu için belirleyici olduğunu göstermiştir. Telomerlerin yaşla birlikte azalması beklense de bazı çocuklarda neden daha hızlı azaldığı bilinmemektedir. Düşünülen sebeplerden birisi telomerlerin çevre kirliliğine duyarlı olmasıdır. Bu çalışma süresince bazı çocuklarda telomerlerin neden uzama gösterdiği de bilinmemektedir. Bu bulgunun başka çalışmalarda da gösterilmiş olması önemlidir.

Çalışmanın başyazarına göre, telomerlerin hücresel sağlık ve yaşlanmadaki önemi göz önüne alındığında çocukluk çağındaki telomer dinamiklerini anlamak önemlidir ve ilk 3 yaşta azalması telomerlerin çevresel faktörlere duyarlılığını göstermekte, dolayısıyla yaşam boyu sağlığı ve yaşam süresini etkilemektedir.

Yazarlar telomer uzunluğundaki değişkenliğin altında yatan mekanizmaların ve telomer uzunluğunu etkileyen çevresel faktörlerin anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

Medikaynak Referanslar

Telomere length, a longevity measure, may be determined early in life: A new research study finds that telomeres shorten most rapidly during early childhood, replicating, for the first time, studies done in animal models (2021). Available at: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210524110127.htm (Accessed: 23 June 2021).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler