Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü
Artboard
Medikaynak Rxmediapharma

Sanayileşme ile birlikte insanlar artan sayıda yabancı kimyasallara maruz kaldı. Son iki yüzyıl boyunca sanayileşme, kimyasal ekstraksiyon tekniklerinin ve sentetik kimya yöntemlerinin yaygın kullanımını başlatmıştır. Bağışıklık sisteminin bu ilaçları, kozmetik ürünlerini ve diğer cilt ürünlerini tolere etmemesi artan prevalansa sahip T hücresi aracılı bir hastalık olan alerjik kontakt dermatite neden olmaktadır. Buna göre, özellikle sanayileşmiş ülkelerde kontakt dermatit insidansı artmıştır. Yaşam boyu insidans şu anda %50'yi aşmaktadır ve kontakt dermatiti en yaygın mesleki cilt hastalığı haline getirmektedir. Kontakt dermatitin temel patofizyolojik özelliği, bağışıklığın aşırı duyarlılık reaksiyonlarının alerjene özgü doğasıdır. Kontak dermatitin tanısı, hastanın maruz kaldığı spesifik alerjenleri tanımlamaya dayanır ve doktorlar cilde uyguladıkları yama testi ile lokal cilt yangısını ölçerler. Tedavinin temel dayanağı ise adlandırılmış alerjenlere maruz kalmaktan kaçınmaktır. Gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonlarının neden olduğu kontak dermatitte aβ T hücrelerinin rolünü önemli kanıtlarla belgelemektedir. aβ T hücresi tepkisi modelleri, peptit-MHC kompleksleri ile T hücresi reseptörü (TCR) temasını vurgular, ancak bu model, peptit olmayan moleküller olan çoğu kontakt dermatit alerjeninin aktivasyonunu kolayca açıklayamaz. İkinci genel model, peptit olmayan alerjenlerin in vivo peptitlerle kovalent bağlar oluşturmasıdır. Bu tür haptenasyon reaksiyonları, peptid esaslı MHC bağlama kısımları ve haptenizan ilaç veya kimyasaldan oluşturulan TCR epitopları ile hibrit moleküller oluşturabilir. Bu kavram, Landsteiner’ın 2,4-dinitrofenol ile yaptığı dönüm çalışmalarından türetilmiş olup ilaçların peptitleri veya doğuştan gelen reseptörleri harap edebileceğine dair daha geniş tahminlere dönüşmüştür. Bazı bulgular, ilaçların haptenasyon yoluyla bağışıklığın aşırı duyarlılık reaksiyonları üretebileceğini göstermektedir.

CD1a’nın Temas Alerjeni Tanıması

Araştırmacılar insan derisinde bol miktarda MHC I benzeri bir protein olan CDla'nın temas alerjeni tanımasına aracılık edip etmediğini test etmişlerdir. Yapılan çalışmada, cilt yaması test kitlerinde bulunan klinik olarak önemli alerjenleri taramak için CD1a-otoreaktif insan aβ T hücre klonlarını kullanarak, kozmetik ve diş macununda yaygın olarak kullanılan bir ağaç yağı olan Peru balsamına verilen yanıtlar belirlenmiştir. Ek saflaştırma, benzil benzoat ve benzil sinnamatı, Peru balsamı içinde antijenik bileşikler olarak tanımış ve yapısal olarak ilişkili bileşiklerin taranması, farnesol ve koenzim Q2 dahil olmak üzere CDla kısıtlı T hücrelerinin ilave uyarıcılarını ortaya çıkarmıştır. Bazı kimyasal özellikler, küçük boyut, aşırı hidrofobiklik, halkalardan ve doymamışlıklardan kaynaklanan kimyasal kısıtlamalar gibi kontrollü yanıt vermektedir. Epitoplar oluşturmak ve TCR'lerle temas etmek için çıkıntı yapan lipit antijenlerinin aksine, farnesolün küçük boyutu CD1a içinde derin tutuluma izin verir, burada kendi lipitlerini yer değiştirir ve CD1a yüzeyini maskeler. Yapılan bu çalışmalar, CD1a ile tüketici ürünlerine aşırı duyarlılık arasındaki moleküler bağlantıları tanımlar ve yağlı maddelere bilinen birçok T hücresi tepkisini makul bir şekilde açıklayabilecek bir mekanizma tanımlamaktadır.

Medikaynak Referanslar

Nicolai S, Wegrecki M, Cheng TY, et al. Human T cell response to CD1a and contact dermatitis allergens in botanical extracts and commercial skin care products. Sci Immunol. 2020

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler