Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Mycobacterium vaccae (NCTC 11659), anti-enflamatuar, immün düzenleyici ve strese dayanıklılık özelliklerine sahip çevresel bir saprofit bakteridir. Önceki çalışmalar, ısı ile öldürülmüş M. vaccae preparatlarının, alerjik astım murin modelinde alerjik hava yolu enflamasyonunu önlediğini göstermiştir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar ayrıca M. vaccae ile immünizasyonun, ex vivo olarak uyarılan mezenterik lenf nodu hücrelerinden stres ile indüklenen pro-enflamatuar sitokin salgılanmasını önlediğini, bir enflamatuar barsak hastalığı modelinde kimyasal kaynaklı kolitin strese bağlı alevlenmesini önlediğini ve stres kaynaklı anksiyete benzeri davranışsal savunma yanıtlarını önlediğini göstermiştir. Ayrıca, M. vaccae ile immünizasyon, beyinde anti-enflamatuar yanıtları indükler ve stresten kaynaklanan mikroglial aktivasyonun ilerlemesini önler. Bununla birlikte, M. vaccae'nin anti-enflamatuar etkilerinin altında yatan moleküler mekanizmalar bilinmemektedir.

Yapılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, M. vaccae NCTC 11659'dan yeni anti-enflamatuar molekülleri tanımlamayı ve karakterize etmeyi amaçladılar. Araştırmacılar, M. vaccae'den eşsiz bir anti-enflamatuar trigliserit, 1,2,3-tri [Z-10-heksadekenoil] gliserolü saflaştırıp tanımladılar ve taze izole edilmiş murin peritoneal makrofajlarındaki etkilerini değerlendirdiler.

Periferik Enflamatuvar Sinyalizayonu Bloke Ediyor

1,2,3-tri [Z-10-heksadekenoil] gliserol, 10 (Z) -heksadekenoik asidin serbest yağ asidi formunda, ex-vivo pro-enflamatuar sitokin IL-6 lipopolisakarit tarafından uyarılan sekresyonunu azalttı. Bu arada, yeni nesil RNA dizilimi, enflamatuar belirteçlerin geniş bir transkripsiyonel baskılanması ile ilişkili olarak, 10 (Z) -heksadekenoik asit ile ön tedavinin lipopolisakkarit ile sitümüle makrofajlarda peroksizom proliferatör ile aktive reseptör alfa (PPARa) sinyalizasyonu ile ilişkili genlerin up-regülasyonunu ortaya koydu. Lusiferaz bazlı transfeksiyon kullanılarak 10 (Z) -heksadekenoik asidin PPARa sinyalizasyonunu aktive ettiği, ancak PPARγ, PPARδ veya retinoik asit reseptörü (RAR) α sinyalizasyonu aktive etmediği doğrulandı. 10 (Z) -heksadekenoik asidin, lipopolisakarit ile uyarılmış IL-6 salgılanması üzerindeki etkileri, PPARa antagonistleri tarafından önlendi ve PPARa-eksik farelerde bulunmadı.

Araştırmacılar, gelecekteki çalışmalarla, 10 (Z) -heksadekenoik asidin stres kaynaklı periferik enflamatuar sinyalizasyon, merkezi nöro-enflamatuar sinyalizasyon, anksiyete ve korku ile ilişkili savunma davranış yanıtları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Medikaynak Referanslar

Smith, D.G., Martinelli, R., Besra, G.S. et al. Identification and characterization of a novel anti-inflammatory lipid isolated from Mycobacterium vaccae, a soil-derived bacterium with immunoregulatory and stress resilience properties, Psychopharmacology (2019).

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler