Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Her zaman bitkin, sinirli ve kederli hissetmek - yani tükenmişlik - zihinsel refah için iyi değildir. Ayrıca, kariyer için de iyi değildir. Yeni bir çalışma, tükenmişliğin kalbe potansiyel olarak ölümcül düzensiz kalp ritmine yol açabilecek hasara neden olabileceğini düşündürmektedir. AFib veya AF olarak da bilinen atriyal fibrilasyon, en az 2,7 milyon Amerikalıyı etkileyen en yaygın düzensiz kalp atışı türüdür. Düzensiz bir kalp atışına ek olarak, AFib göğüs ağrısı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, nefes darlığı ve yorgunluk gibi semptomlara neden olabilir. AFib, semptomlar olmasa bile inme riskinizi artırabilir. 13 Ocak'ta Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan yeni çalışmada, araştırmacılar, hayati tükenme olarak da bilinen şiddetli tükenmişlik ile atriyal fibrilasyon gelişme riski arasında bir bağlantı buldular.

Stres, Tükenmişlik ve Kalp Sağlığı

Hayati tükenmişlik depresyondan daha yaygındır. Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği "başarıyla yönetilemeyen kronik işyeri stresi"ne bağlamaktadır. Bu durum yorgunluk, iş hakkında alaycı olma veya işte daha az etkili hissetme olarak ortaya çıkabilir. Yakın tarihli bir Gallup anketi, tam zamanlı işçilerin yaklaşık üçte ikisinin işte tükenmişlik yaşadığını ve neredeyse dörtte bir hissin "çok sık veya her zaman tükendiğini buldu. Tükenmişliğin doktorlar arasında da yaklaşık yüzde 67 ile aynı derecede yüksek olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesi'nde klinik tıp doçenti olan çalışma yazarı Dr. Parveen Garg, tükenmişliğin evde veya ailede kişisel stres veya gerginlik de dâhil olmak üzere herhangi bir stres faktöründen kaynaklanabileceğini söyledi. Başka bir çalışmada, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olan genç ve orta yaş hastalarda AFib gelişme riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Hastalar stresli olduğunda, adrenalin seviyeleri yükselmekte ve bu durum atriyal fibrilasyona neden olabilmektedir.

Tükenmişliğin AFib Üzerindeki Küçük Etkisi

Yeni bir çalışmada, Garg ve meslektaşları yaklaşık 25 yıldır 11.000'den fazla insanı takip ederek hayati tükenmişlik, öfke, antidepresan kullanımı ve zayıf sosyal destek belirtileri aradılar. Araştırmacılar, en yüksek hayati tükenmişlik düzeyine sahip kişilerin, takip sırasında, hayati tükenmişlik düzeyi düşük olan veya olmayanlara kıyasla AFib gelişme riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti. Ek olarak araştırmacılar, en çok yorgun olanların yüzde 20,7'sinin AFib geliştirdiğini, en az bitkin olanların ise sadece yüzde 18,2'sinde AFib olduğunu buldu. Diğer taraftan, AFib için yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve normalin üzeri içki içmek gibi değiştirebileceğiniz birçok iyi belirlenmiş risk faktörü vardır. Bu yüzden, tükenmişlik ve AFib arasındaki ilişkinin anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Stresi Yönetmeyi Öğrenme

Friedman’a göre, kronik olarak demoralize ve kederli hissetme riskinde olan insanlar kendini daha yüksek genel kardiyovasküler hastalık riskinde bulabilirler. AFib riski düşük olsa bile, stresi ortadan kaldırmayı veya yönetmeyi öğrenmek hala çok önemlidir. İnsanlar tükenmişlik hissettiklerinde stresi hafifletmenin yollarını bulmalıdır. Örneğin, çeşitli egzersizler yapılabilir, farklı ilgi alanları bulunabilir ya da stresin yaşandığı çevre değiştirilebilir.

Medikaynak Referanslar

Burnout Can Hurt Your Heart: Here’s What You Can Do. Healtline Magazine, published on January 14, 2020.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler