Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC), östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2'nin (HER2) ekspresyonu düşük olan kanserlere karşılık gelmektedir. TNBC, diğer meme kanseri türlerinden daha agresif davranma eğiliminde olmakla beraber diğer meme kanseri alt tiplerinden (yani ER-pozitif, HER2-pozitif alt tipler) farklı olarak, kemoterapinin uygulanması dışında onaylanmış hedefli ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Araştırmacılar immünoterapinin, cerrahi tedavi, kemoterapi, endokrin tedavisi ve moleküler hedefleme tedavisi ile karşılaştırıldığında TNBC için yeni bir tedavi yaklaşımı olduğunu ifade etmişlerdir. Bu makalede, TNBC için immünoterapinin son yıllarda yapılan araştırmaları gözden geçirilmektedir ve tam metin yapısı TNBC'nin moleküler sınıflandırmasını, TNBC'nin aktif immünoterapisini, TNBC'nin pasif immünoterapisini, onkolitik immünoterapiyi ve TNBC için immünoterapi olasılığını kapsamaktadır.

Kanıta dayalı tıbbı temel alan bir klinik karar destek sistemi olan UpToDate'e göre TNBC, dünya çapında teşhis edilen meme kanserlerinin yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır ve bu da her yıl yaklaşık 200.000 vakaya denk gelmektedir. TNBC, hormon pozitif meme kanserine kıyasla 40 yaşın altındaki kadınlarda daha sık teşhis edilmektedir. Yapılan bir çalışma, 40 yaşın altındaki kadınlarda 50 yaş üstü kadınlara kıyasla iki kat daha yüksek ilişkilendirilebilirTNBC riski olduğunu ve TNBC’nin, siyah kadınlarda beyaz kadınlara kıyasla daha yaygın gibi görüldüğünü ortaya koymuştur. TNBC tanısı ile ilişkili risk faktörleri pozitif BRCA mutasyon durumu, ırk, premenopozal durum, obezite olarak sıralanabilir.

Üçlü Negatif Meme Kanseri Hastalarında İmmünolojik Tedavi

TNBC genellikle yüksek derecelidir ve en yaygın histoloji duktal karsinomun infiltrasyonudur, ancak nadir bir histolojik alt tip olan medüller karsinom genellikle üçlü negatiftir. TNBC'ler coğrafi nekroz, itme sınırını zorlayabilir ve stromal lenfositik tepki gösterebilir. Tanım gereği TNBC, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2'nin immünohistokimyasal (IHC) ekspresyonundan yoksundur. Bu nedenle, TNBC hastalarının endokrin tedavisi ve moleküler hedefleme tedavisinden faydalanması imkansızdır.

İmmünoloji ve kanser biyolojisi alanlarındaki keşif hızı, gittikçe hızlanmaktadır. Araştırmacılar bağışıklık sisteminin tümör başlangıcında, ilerlemesinde ve metastazındaki rolü hakkındaki anlayışımız geliştikçe, TNBC'ler de dahil olmak üzere malignitenin tedavisinde sürekli ilerleme olmasının muhtemel olduğunu belirtmektedirler. Biyolojik terapi olarak da adlandırılan immünoterapi, vücudun kansere karşı doğal savunmasını artıran bir tür kanser tedavisidir. Bağışıklık sistemi işlevini iyileştirmek veya geri yüklemek için vücut tarafından veya laboratuarda üretilen maddeler kullanılmaktadır. Monoklonal antikorlar, spesifik olmayan immünoterapiler, onkolitik virüs tedavisi, T hücre tedavisi ve kanser aşıları dahil olmak üzere çeşitli immünoterapi türleri bulunmaktadır.Araştırmacılar immünoterapinin, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak veya yavaşlatmak, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını durdurmak ve bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini yok etmede daha iyi çalışmasına yardımcı olmak suretiyle işe yarayabileceğini ifade etmişlerdir.

Medikaynak Referanslar

Wang X, Qi Y, Kong X, et al. Immunological therapy: A novel thriving area for triple-negative breast cancer treatment. Cancer Lett. 2019;442:409–428. doi:10.1016/j.canlet.2018.10.042

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler