Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 3.500 araştırma danışmanının katıldığı bir ankete göre, doktora öğrencilerine danışmanlık yapan bilim insanlarının yaklaşık üçte biri, rolleri nedeniyle pandemi sırasında uyku sorunu yaşadıklarını söylüyor. Üçte ikisi, bu süreçte danışmanlık sorumluluklarının arttığını ve birçoğu doktora öğrencilerinin esenliği ve ruh sağlığına yönelik daha fazla destek gerektiğini belirtiyor.

Şimdiye kadar araştırmaların çoğu araştırma öğrencilerin bakış açısına odaklandığından, denetim sürecinin danışmanları nasıl etkilediği konusunda yeterince bilgi sahibi olunmadığı belirtiliyor.

İsveç Gothenburg Üniversitesinde tıp ve halk sağlığı araştırmacısı Ronny Gunnarsson, pandemi sırasında doktora danışmanlık sürecinde hem danışmanları hem de öğrencileri etkileyen önemli değişiklikler yaşandığını söylüyor. 'Birçok sorunun çözüldüğü resmi olmayan kahve molası tarzındaki sohbetlerin ve çalışma ortamında yapılan toplantıların ortadan kalkması birçok danışman ve doktora öğrencisi için kolay olmadı' diyor.

Zevkler ve zorluklar

Lichfield merkezli bir yardım kuruluşu olan Birleşik Krallık Lisansüstü Eğitim Konseyi (UKGCE) şu anda Birleşik Krallık üniversitelerinde yaklaşık 22.000 doktora danışmanı olduğunu tahmin ediyor. Hem pandemi öncesinde hem de pandemi sırasında danışmanların yaşadığı baskıları ve onların beklentilerini daha iyi anlamak için UKGCE, Mayıs 2021'de biyomedikal yardım kuruluşu Wellcome ve UK Research and Innovation tarafından kısmen finanse edilen bir anket çalışması yaptı.

Geçen ay yayınlanan raporuna göre, ülkedeki araştırma danışmanlarının yaklaşık %15'i anketi yanıtladı. Genel olarak, danışmanlar rollerinden zevk aldıklarını ve buna değer verdiklerini belirtirken %80'den fazlası bunun kendi araştırmalarının kalitesini artırdığını ve dörtte üçü bu roldeki etkiliklerinin tatminkar olduğunu söyledi.

Katılımcılar, danışman olarak özellikle COVID-19 salgını sırasında karşılaştıkları zorlukları da bildirdi. En az üçte ikisi pandemi sırasında danışmanlık rolleriyle ev içi sorumluluklarını dengelemekte zorlandığını ve yarısı pandeminin işi daha zor hale getirdiğini söyledi. Yalnızca %50'si üniversitelerinin iş yükü ölçümünde danışmanlık görevlerini dikkate aldığını belirtti. En az üçte biri 'son 12 ayda danışmanlık sorumluluğumla ilgili kaygılar uykusuzluğa neden oldu' ifadesine katıldı.

İlişkinin bozulması

Londra Üniversitesinde doktora eğitimi konusunda araştırma yapan Richard Freeman, özellikle başlangıçta öğrenci ve danışman arasındaki güç dinamiğinin ilişkiyi karmaşıklaştırdığını söylüyor.

'Doktora araştırmasının bilgiye özgün bir katkı yapması gerekiyor, bu da araştırmanın başarılı olup olmayacağına dair belirsizlikleri de beraberinde getiriyor' diyor. Araştırmacılar, danışmanlar ve öğrenciler arasındaki ilişkilerin bazı yönlerinin pandemi sırasında daha gergin hale geldiğini düşünüyor.

Nottingham Üniversitesinden sinirbilimci Christopher Madan, pandemi ve sağlık kısıtlamaları nedeniyle üniversite kampüslerine erişim eksikliğinin bir sonucu olarak araştırma projelerindeki aksama ve belirsizliğin yükünün daha çok danışmanlar tarafından hissedilmiş olabileceğini ekliyor.

'Danışmanın daha az deneyimli oldukları yöntemleri kullanarak yeni planlar önermesi gerekiyordu' diyor. 'Danışman açısından doktora zaman çizelgelerini dengelemek ve fırsatlar sunmak kaygılı bir süreçtir. Herkes gibi, danışmanlar ve doktora öğrencileri de COVID ile yaşamanın stresiyle karşı karşıya kaldı. Bu bazı doktora çalışmalarını son derece zorlaştırdı' diye ekliyor Freeman.

Medikaynak Referanslar

Sleeplessness and anxiety: PhD supervisors on toll of COVID pandemic, Nature NEWS 11 November 2021

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler