Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Cerrahlar, graftın işlevini yıkıcı biçimde etkileyen ve primer graft yetmezliğini tetikleyebilen nakil sonrası iskemi-reperfüzyon hasarlarında artış algısı nedeniyle kabul gören graft iskemi sürelerini uzatma konusunda istekli değillerdir. Araştırmacılara gore, modern akciğer transplantasyonunda akciğer donörlerine dair demode olmuş önyargıdan uzaklaşılıp basit iskemi süresinden ziyade daha iyi donör karakterizasyonuna odaklanılmalı ve mesafe yerine, daha iyi alıcı eşleşmesine (örneğin büyüklük) odaklanan, potansiyel olarak daha iyi ve farklı bir yerleştirme şeması benimsenmelidir.

Organ Paylaşımı için Birleşik Ağ (UNOS) verileriyle yapılan çalışmada, Dr. Shah'ın ekibi akciğer transplantasyonu yapılan 10,000'den fazla hastanın sonuçlarını karşılaştırdı: 7098 hastada iskemi süreleri altı saatten kısayken, 3127 hastada altı saat veya daha uzundu. Uzun süren graft iskemisi postoperatif böbrek yetmezliği ve inme insidansında artışla ilişkili bulunmuşsa da, biyopsiyle kanıtlanan organ reddi veya primer graft yetmezliği bakımından gruplar arasında hiçbir fark yoktu. Çok-değişkenli analizlerde, altı saat veya daha uzun süren graft iskemisi 1 yıllık veya 5 yıllık mortalitede artışla veya primer graft yetmezliğiyle ilişkili bulunmadı. Bu bulgular, uzun graft iskemik süresi akciğer transplantasyonundan sonra graft yetmezliği veya mortaliteyle ilişkili olmadığını göstermektedir.

Medikaynak Referanslar

Kaynak: Medscape , http://www.medscape.com/viewarticle/843500

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler