Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Antosiyanin bakımından zengin yaban mersini alımı, prospektif çalışmalarda düşük tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık (KVH) riski ile ilişkilendirilmiştir, ancak uzun dönem randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) risk altındaki popülasyonlarda yapılmamıştır.

Bir araştırma grubu, yaptıkları bugüne kadarki en uzun dönem RKÇ'de metabolik sendromda 6 aylık yabanmersini tüketiminin insülin direnci ve kardiyometabolik fonksiyon üzerindeki etkisini incelediler.

Plasebo ile diyette yabanmersini alımını içeren 2 diyetin [ günde ½ ve 1 bardağa eşdeğer (75/150 g)] karşılaştırıldığı çift kör, paralel RKÇ (n = 115; yaş 63 ± 7 yaş;% 68 erkek; vücut kütle indeksi 31,2 ± 3,0 kg /m2) gerçekleştirildi. Çalışmada sonuçlar insülin direnci için geliştirilmiş bir homeostaz modeli (primer son nokta) aracılığıyla değerlendirildi ve [6-6-2H2]-glukoz etiketli, 2 aşamalı hiperinsülinemik klemp (n = 20) ile doğrulandı. Akış-aracılı dilatasyon, augmentation indeksi, lipoprotein durumu (nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ile) ve nitrik oksit (NO) ile ilişkili metabolit testi dahil olmak üzere klinik olarak ilgili kardiyometabolik son noktalar ve antosiyanin metabolizması değerlendirildi.

İnsülin Direnci Üzerine Etkisiz fakat Vasküler Fonksiyonlar Üzerinde Etkili

Günlük 1 bardak yaban mersini alımı endotel fonksiyonunu (akışa bağlı dilatasyon: %+1,45), sistemik arter sertliğini (büyütme indeksi: %-2,24) ve zayıflatılmış siklik guanosin monofosfat konsantrasyonlarını iyileştirdi. Statin kullanmayanlar (n = 71), 1 bardak/gün müdahalesinin ardından, artmış yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterolünün (+0,08 mmol/L), yüksek yoğunluklu lipoprotein parçacık yoğunluğu (+ 0,48n, x 10-6) ve apolipoprotein AI (-0,05 g /L) konsantrasyonları gözlendi. Tedavi uyumu %94,12di (wrapper geri dönüşleri) ve toplam antosiyanin türevi fenolik asit metabolit konsantrasyonları, doza bağlı olarak serum ve 24 saatlik idrarda anlamlı şekilde arttı. İnsülin direnci, nabız dalga hızı, kan basıncı, NO ve genel plazma tiyol durumu etkilenmedi. Günde yarım bardak tüketiminin, herhangi bir biyolojik belirteç üzerinde etkisi yoktu.

Araştırmacılar, insülin direncinin değişmeden kalmasına rağmen, 1 bardak yaban mersini/gün tüketimi takiben vasküler fonksiyonda, lipid durumunda ve altındaki NO biyoaktivitesinde ilk sürekli iyileşmeleri gösterdiklerini belirttiler. KVH riskinde %12-15 azalma öngören etki büyüklükleriyle, yaban mersininin bireysel ve popülasyon KVH riskini azaltmak için diyet stratejilerine dahil edilmesi gerektiğini aktardılar.

Medikaynak Referanslar

P J Curtis et al. Blueberries improve biomarkers of cardiometabolic function in participants with metabolic syndrome—results from a 6-month, double-blind, randomized controlled trial, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 109, Issue 6, June 2019, Pages 1535–1545.

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler