Medikaynak Search
Üye Ol Üye Giriş
Medikaynak Menü

Yapay Zeka, akademik araştırmalarda ve daha geniş ekonomideki yorumlama işlerinde gözle görülür bir başarı ile uygulanmıştır, öte yandan günümüzde hala yapay zeka çözümleri halk sağlığının temel işlevleri olan yani nüfus sağlığını korumak ve desteklemek gibi görevler için çok kullanılmamaktadır.

Bugüne kadar, halk sağlığının geleceği hakkındaki vizyon ifadeleri yapay zekanın teknik olasılıklarına ve daha azının sosyal belirleyicilerin elde ettiği sonuçları nasıl etkileyebileceğine odaklandı. Yapay zekâ, kişiselleştirilmiş önleyici hizmetleri bireysel ihtiyaçlarla eşleştirmek için popülasyonlar arasında farklı şekilde uygulanan yaklaşımları mümkün kılmak ve önlemek için genişletilmiş bir halk sağlığı sürekliliği boyunca süreçlerin etkinliğini ve etkinliğini geliştirme potansiyeline sahiptir. Bu yaklaşım potansiyel olarak halk sağlığı alanındaki radikal bir gelişme olarak kabul edilebilir. Öte yandan bu faaliyetlerin birçoğu, mevcut halk sağlığı kurumlarının dışındaki kuruluşlar tarafından yönetilmesi beklenmektedir.

Sağlık sistemlerinde yapay zeka uygulamalarının merkezinde eşitlik olmalıdır. Büyük veri kümeleri, bu teknolojilerin gelişmesinde çok önemlidir, ancak bundan herkesin faydalanabilmesini sağlamak için bu verinin ilgili popülasyonu iyi bir şekilde temsil edebiliyor olması gereklidir. Tipik olarak, azınlık grupları yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için kullanılan veri setlerinde daha az temsil edilmektedir ve bu topluluklar için sağlık sorunları bu popülasyonları temsil etmeyen eğilimdeki veri bilimi ekipleri için daha az belirgindir. Yapay zekanın etrafındaki retorik kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve bireysel eylemlere daha fazla vurgu yapılmasını gerektirir, ancak bu, sağlığın sosyal ve yapısal belirleyicilerini ele almak için devam eden kolektif eylemin önemini baltalamamalıdır. Hastalıklara karşı birinci basamak önleme stratejilerden yarar elde edilebilmesi, yapay zekanın marjinal faydalarından bağımsız olarak, ikinci basamak önlemeye kıyasla sosyal faktörlere daha fazla bağlıdır.

Yapay Zekanın Halk Sağlığına Etkisi Daha Çok Dolaylı Olacak

Yapay zekanın halk sağlığı üzerindeki etkisinin esas olarak dolaylı olması olasıdır. Yapay iş zekası ile manuel işlerin geniş otomasyonu, olumsuz sağlık etkileriyle birlikte düşük gelirli topluluklarda kısa vadeli işsizliğe neden olabilir. Bununla birlikte, otomasyon, lojistik sistemlerinin ve insan kaynaklarının verimliliğini artıracak ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmiş verimlilik ve performansıyla elde edilen derin faydaları artıracaktır. Bununla birlikte, bu eğilimlerin net etkisinin, özellikle politik ve ekonomik belirsizlikler göz önüne alındığında kestirilmesi zordur.

Yapay zekanın birincil etkileri halk sağlığı örgütlerinin faaliyetlerinin ötesinde olsa bile, mevcut öngörülerde bahsedildiği gibi, halk sağlığı için acil ve kalıcı sonuçlar doğacaktır. Yapay zekâ, toplumsal eşitsizlikleri genişletme ve on yıllardır devam eden halk sağlığı inovasyonunun derslerini görmezden gelme konusunda ortak eylemden uzaklaşma potansiyeline sahiptir. Halk sağlığı toplumu, yalnızca bütün popülasyonlar için sunulan yapay zekanın güvenli ve etkili bir şekilde geliştirilmesine yönelik koşulların yaratılmasında değil, aynı zamanda kişiselleştirme ve bireyin sorumluluklarının anlatılmasının sağlanması için yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde de koşulların yaratılmasında aktif olarak yer almalıdır. Tabii burada birey etrafında dönen kişiselleştirme ve sorumluluklar, devletlerin, vatandaşlarının genel sağlığına karşı sorumluluklarından uzaklaştırmamalıdır.

Günümüzde halk sağlığı örgütleri , yapay zekanın gelişimi için gerekli yetenek ve kaynakları işe almada maliyet kısıtlamaları ve zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmaktadırlar. Sınırlı kaynaklar, zaten özel sektör tarafından yapılmış olan büyük yatırımları kopyalamak için kullanılmamalıdır. Bu nedenle, işbirlikleri bu yatırımları kullanırken özel kuruluşların kar güdüsünü sosyal sorumluluk ve halk sağlığının gelişimi ile aynı hizaya getirerek karşılıklı yarar sağlar. Halk sağlığı örgütlerinin, kamu sağlığına yönelik yapay zekanın uygulanmasına ve bu tür ortaklıkların sağlık kurumlarına ve hizmet ettikleri toplumlara maddi iade ve koruma sağlamalarına yardımcı olacak özel sözleşme araçlarının oluşturulmasında özel sektöre katılım konusunda liderlik göstermeleri gerekecektir.

Medikaynak Referanslar

Trishan Panch, Jonathon Pearson-Stuttard,, Felix Greaves, Rifat Atun Artificial intelligence: opportunities and risks for public health    Published: May, 2019 DOI: https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30002-0 

+ Tüm Referansları Göster
  1. Benzer İçerikler